Bestill din egen brann

27. februar 2018

Securitas og Real Training leverer en unik løsning for branntrening med kunstig virkelighet. Nå åpner de også for at virksomheter kan bestille sine egne scenario, basert på steder og situasjoner medarbeiderne kjenner igjen.

Branntrening med VR-teknologi er både tids- og kostnadseffektivt. Verdien av treningen øker ytterligere når de ansatte trener virtuelt i et miljø som er identisk med der de ferdes i sitt daglige virke.

– Nå som alle kan få skreddersydd en situasjon med et brannforløp er det enkelt å se for seg sektorer som vil ha nytte av å gjenskape noe i kunstig virkelighet som ikke er allment tilgjengelig, for eksempel olje og gass, transport, industri og helse. Dette kommer i tillegg til våre standard treningsscenarier, som hotellrom, storkjøkken og teknisk rom, sier Ole-Ivar Bjørkamo, forretningsutvikler brann & redning hos Securitas.

Uvurderlig skreddersøm
Som de første i verden har Feiring Bruk bestilt et skreddersydd, virtuelt branntreningsscenario til sine ansatte. De har dermed alle forutsetninger for å avverge skader på personell og materiell, når de ansatte snart trener på å slukke brann i et virtuelt rom som de kjenner igjen fra arbeidsplassen sin.

– I scenariet vårt har vi gjenskapt et rom her på anlegget, og det som skjer er at en elektromotor tar fyr. Dette er et hendelsesforløp vi faktisk har sett hos oss flere ganger, og ingenting er bedre enn å få trene i en situasjon man kan kjenne igjen. Dermed minimerer vi risikoen for personskader, ødeleggelser på utstyr og kostbar nedetid på anlegget, forteller Ole Viken, HMS-ansvarlig på Feiring Bruk. Bedriften er en av Østlandets største på pukkverk og asfalt.

Oppsiktsvekkende regnestykke
Virksomhetene som henvender seg til Securitas har gjerne et isolert kursbudsjett. Få har tatt hensyn til kostnadene ved utbetaling av overtid eller tap som følge av stans i produksjonen som en del av regnestykket.

– De som for eksempel jobber i Oslo må beregne minst en time i transport. I tillegg kommer tid til å skifte før og etter. Videre har man normalt en slukking hver, og må vente på at kollegene blir ferdige. De som gjennomfører en større gruppe på en halv dag er effektive. Med VR-branntreningen gjennomføres teorien som en halvtimes e-læring når det passer hver enkelt, og praksisen foregår gjerne på et møterom hvor deltagerne får prøve flere ganger i løpet av noen minutter. Det er maks snakk om et kvarter borte fra kontoret. Sammenlignet med en halv dag ute av huset blir jo dette særdeles kostnadseffektivt. I tillegg øker utbyttet, for gjenkjennelsen gir bedre innlevelse, og presisjonsnivået og læringseffekten øker når de ansatte trener i et kjent miljø, forteller Bjørkamo.

Norsk idé, design og utvikling
Real Training er det norske selskapet som står bak den tekniske løsningen. Når de utvikler nye scenario, starter de med en befaring i miljøet som skal kopieres. På grunnlag av bilder og oppmåling lages så en digital versjon, som man kan bevege seg rundt i. Også egenskapene for brannen, for eksempel flamme- og røykutvikling, programmeres inn.

– Vi modifiserer virkelig utstyr til bruk i et virtuelt rom, i dette tilfellet et pulverapparat. Den som skal trenes får VR-briller på seg, og når brannen kommer til syne i for eksempel hotellrommet han eller hun ser, må håndslukkeren brukes korrekt for å få bukt med brannen. Sensorer på brillene, håndslukkeren og munnstykket gir gjennom det tredimensjonale rommet i brillene en virkelighetsnær visuell opplevelse av hvordan man beveger seg rundt, og hvordan pulverapparatet sender strålen mot brannen, forteller gründer Arve Aasmundseth.

Pivot står for produktdesign, og gjennom avtalen med Securitas markedsføres den helnorske branntreningsmetodikken både i Norge og utlandet.