PSS Securitas i samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening om prosjektet "Bry deg - uteliv"

4. oktober 2018

PSS Securitas og Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har inngått samarbeidsavtale for prosjektet «Bry Deg – Uteliv».

«Bry Deg – si nei til narkotika» er NNPFs rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med «Bry Deg» er at færre skal begynne med bruk av narkotika og omfatter flere prosjekter; «Bry Deg – russ», «Bry Deg – arbeidsliv», «Bry Deg – forening/idrett», «Bry Deg – foreldre» og «Bry Deg – uteliv».

«Bry Deg – uteliv» retter seg til utelivet der lovlige rusmidler er tilgjengelige. Prosjektet har som mål å redusere bruk av narkotika blant gjester og ansatte i utelivet. Videre skal det hindre rekruttering av nye brukere av narkotika gjennom utelivet. Prosjektet skal gjøre utelivet mindre attraktivt som arena for omsetning av narkotika og har også som mål å redusere volds- og ordensproblemene, samt øke sikkerheten for ansatte og gjester. Fokus i prosjektet ligger også på å bedre kommunikasjonen mellom aktørene i utelivet.

PSS Securitas dekker et betydelig geografisk nedslagsfelt, har mange ansatte og er en stor aktør i arbeidet med å sikre et trygt uteliv og ble derfor valgt av NNPF som samarbeidspartner for prosjektet.

-Dette samarbeidet ser jeg frem til å komme i gang med, sier daglig leder i PSS Securitas Harald Lilleeidet. Vi skal jobbe aktivt opp mot alle utestedene vi har oppdrag hos for å etablerere lokale Bry Deg utelivsprosjekt. Dette er jeg sikker på at vi vil se god effekt av over tid, avslutter Lilleeidet.

OM NNPF

NNPF er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndighetene, Kriminalomsorgen og andre naturlige samarbeidspartnere