Co2-utslipp redusert i 2016

30. januar 2017

Energi- og klimaregnskapet for Securitas og Securitas Transport Aviation Security er klart. Det viser en reduksjon av Co2-utslipp i 2016 på 15 % sammenliknet med rapportåret 2015.

Av det totale utslippet i 2016 har Securitas 16,9 % lavere utslipp generert fra kjøretøy sammenliknet med 2015. Dette skyldes en økning i anskaffelse av elbiler, samt mer energieffektive motorer på nye biler.

Positive resultater hvert år

For sjette året på rad presenterer Securitas sitt klimaregnskap.

–Hvert år har vi dokumentert positive resultater med hensyn til reduksjon av Co2-ekvivalenter. Det er tilfelle også for 2016, og med bedre resultater enn noensinne. Det er utrolig moro, sier Kvalitets- og HMS-sjef Sverre Thorstad.

Resultatene er viktige i arbeidet for å nå målene i klimastrategien for 2020.

–En faktor er de målene vi selv setter oss, men vi opplever også at kunder i større grad premierer bedrifter som dokumenterer sitt klimaarbeid, sier Thorstad.

Også reduksjon på flyreiser

Utslipp i forbindelse med flyreiser er redusert med 3,8 % totalt. I tillegg er strømforbruket redusert med 7,4 %.

Klimaregnskapet er produsert etter standardisert rapporteringsprinsipp beskrevet i Greenhouse Gas Protocol.