Securitas ivaretar sikkerheten ved Drammen havn

10. april 2017

Securitas har fornyet avtale med Drammen havn om å ivareta vakthold knyttet til blant annet portvakt.

Avtalen er knyttet til ISPS-vakthold der spesialutdannede vektere utfører vakthold i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security).

Avtalen gjelder i 2 år med opsjon for ytterligere 1 + 1 år.

«Serviceorientert leverandør som raskt tilpasser seg»

-Vi har valgt Securitas på bakgrunn av kvalitet og pris. Drammen havn er meget godt fornøyd med jobben som utføres på Holmen med stabile og dedikerte medarbeidere, sier assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar A. Vannebo.

-Vi opplever Securitas som en serviceorientert leverandør som raskt tilpasser seg til de ulike behovene som stadig melder seg på Drammen havn.

Norges største havn for bilimport

Drammen havn er Norges største havn for bilimport og er et trafikknutepunkt på Østlandet. Securitas konkurrerte etter prekvalifisering mot en gjenstående konkurrent.

- I tillegg til å dra nytte av erfaringer fra konkurransene som Securitas vant ved Stavanger havn og Oslo havn, var det viktig for oss å synliggjøre vår kvalitet og høye kapasitet, kunnskap innen ISPS-vakthold samt miljøstrategi. Vi klarte å beskrive dette på en god måte og vant selv om vi lå over konkurrent i pris. Drammen havn er et av de største stasjonærvaktoppdragene i Buskerud, og det var selvsagt veldig viktig at vi gikk seirende ut av denne konkurransen. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier avdelingssjef i Securitas Buskerud, Marius Bentzen-Lunder.

Om Drammen havn

Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.