Enighet med Parat

2. november 2020

NHO Service og Handel og Parat har i ettermiddag kommet til enighet i lønnsoppgjøret og streiken for medlemmene i Parat er over. For Securitas sin del betyr det at 84 medlemmer i Parat er tilbake på jobb fra og med tirsdag innen klokken 10.00.

-Jeg er svært fornøyd med at vi nå får 84 vektere tilbake i jobb hos våre kunder. Vi har kommet til enighet med en løsning som er akseptabel for arbeidstaker og arbeidsgiver. Den er imidlertid kostbar og vil treffe hardt i en vanskelig tid, sier administrerende direktør Martin Holmen.

Ingen enighet med Norsk Arbeidsmandsforbund

Det er ingen enighet med NAF og streiken for 1.238 vektere i NAF fortsetter.

-Arbeidsgiversiden har et klart mål om å komme i land med en avtale også for NAF og vi håper at også de har et ønske om å møte oss ved forhandlingsbordet på nytt, sier Martin Holmen.