Fagdag om doping

18. september 2019

Mobbing, omsorgssvikt, lav selvfølelse og opplevd krise er blant årsakene til at folk velger å bruke doping. I tillegg til press om den 'riktige' kroppen og ønske om raske resultater på trening. -De vil bare bli lykkelige, sier Bo Lindblad i Antidoping Norge.

Fagdagen om anabole steroider og narkotika ble arrangert 17. september i Vikingskipet i Hamar. 140 deltakere fra ulike bransjer deltok. Rune Heimdahl, politikontakt i Hamar, tok initiativet og har koordinert fagdagen sammen med Amir Parizi Torabi, driftsleder i Securitas AS i Innlandet. Politiet har en samarbeidsavtale med sikkerhetsbransjen og denne fagdagen er et konkret resultat av dette samarbeidet, fortalte næringslivskontakt i Innlandet politidistrikt, Lene Espelund.

Narkotika før og nå

Leder for forebyggende ved Hamar politistasjon og politikontakt i Løten, Jan Kampenhøy, innledet fagdagen med informasjon om ulike typer narkotika og tegn og symptomer på narkotikabruk.  Hva du ser avhenger av hva du ser etter, sa Kampenhøy. Han ga et innblikk politiets forebyggende arbeid blant annet på videregående skoler, og kom med en rekke gode tips til fagfolkene i salen om hvordan være trygge voksenpersoner for barn og unge i sine roller.

-Det er utrolig bra og viktig at det er så mange bransjer og profesjoner til stede på fagdagen. Her er folk fra sikkerhetsbransjen, interkommunalt krisesenter, NAV, utekontakter, BUP, SLT-koordinatorer, politiet, barnevernet og ansatte i skolen. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er vesentlig for å lykkes med forebyggende arbeid, understreker politikontakt i Hamar Rune Heimdahl.

Bivirkninger av dopingbruk

Vi må forstå hvorfor noen velger å bruke narkotika for å jobbe målretta for å avdekke og forhindre bruk av doping, sa Bo Lindblad i Antidoping Norge (ADNO). Nærmere 90 % av dopingbrukere får bivirkninger som humørsvingninger, aggressiv atferd, nedsatt impulskontroll, paranoia og redusert empati. I tillegg har dopingbrukere fire ganger så høy risiko for hjerteinfarkt. Statistikk viser at 2-3 % av Norges befolkning bruker doping, men det er mørketall på dette området.   

Lindblad forklarte hvor enkelt det er å bestille anabole androgene steroider (AAS) på internett, og leverandørene garanterer at du får forsendelsen. -Hvis pakken stoppes i tollen sendes det bare på nytt. Det er svært skremmende at kun 25 % av dopingmidlene som Tolletaten har undersøkt har riktig virkestoff.  51 % av dopingmidlene har enten mer eller mindre av virkestoffet som er oppgitt, fortalte Bo Lindblad i ADNO.

Steroider og annen kriminalitet

Erik Håland fra Sør-Vest politidistrikt er opptatt av å se sammenhengen mellom bruk av steroider og annen kriminalitet. -Doping er knyttet til voldsbruk, viser en analyse fra Sør-Vest politidistrikt, understreket Håland. Analysen viser at av de som er anmeldt for doping er 60 % også anmeldt for fysisk vold og 30 % er flagget som farlige personer. Doping er ikke et politi-problem, eller et treningssenter-problem. Det er et samfunnsproblem. I ulike roller og etater må vi jobbe sammen for å avdekke og forebygge problemet.  Det gjør vi best ved å øke kompetansen og fokuset på bruk av anabole steroider og styrke hvordan vi jobber sammen på tvers i samfunnet, avsluttet politispesialist Erik Håland i sitt innlegg på fagdagen om anabole steroider og narkotika.

Tekst: Politiet