Formell avtale mellom Securitas og Finnmark politidistrikt

14. april 2019

12. april ble det signert en formell samarbeidsavtale mellom Finnmark politidistrikt, Securitas og to andre vaktselskap i Finnmark. Dette er den syvende avtalen som er signert mellom bransjen og politidistriktene etter at Politidirektoratet og NHO signerte en intensjonsavtale i januar 2018.

Felles møter og øvelser

Wiggo Opdahl er avdelingssjef for Securitas i Finnmark og har sammen med Politiets næringslivskontakt Olav Andreassen vært pådriver for å få avtalen i havn.

-Denne avtalen forplikter begge parter til samarbeid og vi vil nå møtes til faste møter flere ganger per år, samtidig som vi skal delta på aktuelle øvelser og kurs. Dette betyr ikke at sikkerhetsbransjen skal utføre politiarbeid, men med denne avtalen vil Politiet kunne utnytte ressursene bransjen står for på en bedre måte, sier Opdahl.

Formålet med intensjonsavtalen som er signert mellom NHO og Politiet er å sikre at partene samhandler for å forebygge og forhindre kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. I forbindelse med signeringen av intensjonsavtalen uttalte politidirektør Odd Reidar Humlegård at det er viktig for politiet å ha profesjonelle aktører å samhandle med.