Første kull gjennom ny vekterutdanning

23. februar 2018

Etter nesten fem uker med intensiv opplæring har over 20 personer vært gjennom ny vekterutdanning etter at nye krav til vekterutdanning trådte i kraft fra nyttår.

–Jeg er godt fornøyd med utdanningen. Det har vært intenst, mye informasjon, og instruktørene har vært gode, sier en av deltakerne, Victor Dahl.

Deltakerne har vært gjennom 47 timer e-læring på forhånd, 65 klokketimer klasseromsundervisning, 45 timer praktisk opplæring, fire timer teoretisk oppsummering, og til slutt en avsluttende eksamen over seks timer.

–At det offentlige sammen med bransjen nå har oppdatert en felles faglig kunnskapsplattform er bra. Deltakerne opplever det som positivt at de også får utøvd faget, og reflektert over handlingene sine, gjennom den praktiske opplæringen, sier sjef for Securitasskolen, Jon Norheim.

Temaene vekterspirene har vært gjennom er blant annet vekterjus, førstehjelp, konflikthåndtering, brannvern, rapportering, samarbeid med offentlige myndigheter og kulturforståelse. De nye kravene gjør det mulig å gjennomgå hvert av temaene grundigere.

–En lengre utdanning gir oss mulighet til å gå mer i dybden, og kompetansen øker. Dette gir både våre vektere en bedre plattform å jobbe ut fra og en bedre kvalitet på våre tjenester til kunden, sier Norheim.

Les mer om ny vekterutdanning.