Securitas ivaretar sikkerheten ved Hamar Olympiske Anlegg

9. februar 2017

Hamar Olympiske Anlegg AS og Securitas AS har fornyet samarbeidsavtale om sikkerhetstjenester.

Avtalen innbefatter mobilt vakthold alle dager hele året, samt stasjonært vakthold i forbindelse med arrangementer i Vikingskipet på Hamar. Det første arrangementet som Securitas skal levere sikkerhet på i 2017 er VM på skøyter allround 4. - 5. mars. En rekke andre arrangementer følger utover året.Kontinuitet gir godt tilpassede sikkerhetsløsninger.

Kontinuitet gir godt tilpassede sikkerhetsløsninger

Salgssjef i Hamar Olympiske Anlegg, Lars Røste, sier at Securitas AS gjennom å ha hatt en samarbeidsavtale uavkortet i 11 år kan tilby godt tilpassede sikkerhetsløsninger for deres særdeles vekslende behov.
- Securitas sin fleksibilitet både i kontraktdelen mobilt vakthold og på temporære sikkerhetsbehov, gjør det enklere å ha et høyt og varierende aktivitetsnivå i Vikingskipet. Det er i tillegg til denne samarbeidsavtalen en forventning til at Securitas Hedmark og Oppland deltar aktivt i våre samarbeidsfora på ca. 35 næringslivsaktører fra innlandet. Dette som et bidrag til å skape gode vekstvilkår for næringslivet i innlandet også i fremtiden, sier Røste.

Prestisjesamarbeid

- For Securitas Hedmark og Oppland ligger det prestisje i å være samarbeidspartner på sikkerhet for Hamar Olympiske Anlegg med de varierende og utfordrende behov dette innebærer. Det er sikkerhetsbehov vi har gode forutsetninger for å løse. Både Røste og jeg er godt fornøyd med å ha fått på plass samarbeidsavtalen for 2017. Dette betyr ikke minst at kontinuiteten og mange års erfaringsutveksling videreføres, sier avdelingssjef for Hedmark og Oppland, Egil Vold.

Om Hamar Olympiske Anlegg

Hamar Olympiske Anlegg AS er et driftsselskap som har planlagt, bygget og utviklet OL-anleggene på Hamar. Selskapet eies av Hamar kommune og har ansvar for driften av Hamar Olympiahall – Vikingskipet og Hamar OL-Amfi – Nordlyshallen/Storhamar Ishall. Les mer på www.vikingskipet.com