Lærlingene våre er på plass i England

18. oktober 2017

Denne uka startet de fire norske lærlingene sin Erasmus+ utveksling i England. I fire uker skal lærlingene være utplassert i Securitas UK, og vil blant annet få ledertrening, branntrening og jobbe innen ulike typer vakthold.

Mandag morgen hadde Lasse Andrè Isaksen, Markus Os Andersen, Caroline Netskar Pettersen og Marius Andre Bremtun sin første dag på utveksling ved Securitas UKs hovedkontor i Milton Keynes. Dagen startet med en introduksjon om programmet, inkludert litt informasjon om terrorberedskapen i England. De fikk blant annet innføring i hvordan Securitas-ansatte forholder seg i det offentlige rom nå som det er høyere beredskap i landet. Deretter ble lærlingene sendt rett på ett tre-dagers lederkurs sammen med avdelingsledere og andre Securitas-ansatte fra hele England.

-Mine planer for fremtiden er å jobbe innen beredskap og krisehåndtering, derfor er det svært nyttig å se hvordan man jobber med sikkerhet i andre land. Jeg gleder meg mest til å gå på Fire College og se nærmere på hvordan en privatvirksomhet jobber med brannvern, sier lærling Markus Os Andersen.

Senere denne uka vil de fire lærlingene bli sendt på Fire College hvor de vil få lære hvordan Securitas trener tjenestehunder i ulike segmenter, samt lære å bekjempe brann.

-De har virkelig fått en knallstart med bratt læringskurve, og det blir spennende å følge med på denne utvekslingen videre. Jeg drar bort i begynnelsen av november for å få med meg presentasjonen lærlingene vil holde mot slutten av sitt opphold, sier fagopplæringsleder i Securitas Norge Tom Andersen.

Mark Barber, skolesjef i Securitas UK, er ansvarlig for lærlingene under deres opphold i England og vil sørge for at de har det greit og blir fulgt opp.

-Dette programmet er en kjempemulighet til å utveksle erfaringer og ikke minst utvikle fremtidens Securitas-arbeidere, sier Barber.

Alle lærlingene er 2. årslærlinger over 18 år. De ble først valgt ut gjennom en intern prosess i Securitas og deretter gjennom intervju hos Erasmus+ som tok den endelige beslutningen. Det var totalt 12 søkere.

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.  Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Erasmus+ er utformet med mål om å bekjempe arbeidsledigheten, som spesielt har rammet unge. Les mer her: https://www.siu.no/erasmuspluss