NTNU styrker sikkerheten med norskutviklet VR

30. november 2017

NTNU Vakt og service kjører nå en pilot der intensjonen er at studenter og ansatte på teknologiens høyborg skal lære å slukke brann med kunstig virkelighet.

- På NTNU skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Derfor er det naturlig at vi også tilbyr trening og opplæring med teknologi som endrer spillereglene innen sikkerhets- og beredskapstrening, sier fagleder for vakt og service på NTNU, Marit Grønning-Moe.

Hennes enhet skal nå i gang med å teste Securitas og Real Trainings konsept der e-læring og kunstig virkelighet brukes til å trene brannslukking. Om testene går bra vil de forsøke å implementere dette hos flere enheter, slik at det blir lettere, mer effektivt og billigere å trene studenter og ansatte hvert år, for å møte lovpålagte krav om årlig branntrening.

- Måten vi driver branntrening i dag er dyr, kostbar og lite effektiv. Vi må rydde parkeringsplasser som blir sterkt tilgriset, og de ansatte får unødvendig ventetid som kunne vært brukt til bedre formål. Dessuten har vi ingen god måte å dokumentere at vi møter våre lovpålagte krav, sier Grønning-Moe.

Trening i å slukke brann er særlig viktig på institusjon som NTNU fordi det stilles særlig høye krav til de som gjør opplæring og utdanning i laboratorium.  Om piloten går som forventet vil fremtidens branntrening foregå langt mer smidig. Siden treningen gjennomføres med e-læring og VR-teknologi innendørs, er det raskt og enkelt å trene store grupper på en kostnadseffektiv måte. Teoridelen kan tas når det passer den ansatte, og ledere får automatiske varslinger når trening er bestått og lovpålagte er krav er møtt.

- Denne treningsformen gjør at det er lettere å trene på de ansatte og studentenes premisser. Vi kan sette opp et treningsmiljø og selve gjennomføringen kan tas når det passer den enkelte. Vi trenger ikke å reservere store arealer, og treningen blir mer realistisk. Jeg er ganske trygg på at kvaliteten på opplæringen også blir bedre, sier Grønning-Moe.

- Dette er trening som engasjerer, og noe jeg tror mange vil glede seg til å prøve. Jeg sto selv først i køen da vi fikk det demonstrert. Det er også gøy at dette er norsk innovasjon, og da er terskelen for å velge dette enda lavere, sier hun entusiastisk.

- Det er vanskelig å tenke seg en bedre kunde for en innovativ teknologi enn NTNU. Her vil landets mest innovative miljø sikres med en teknologi som nå vekker oppsikt over hele verden. Vår satsning på trening innen brannslukking med VR har vært en fantastisk spennende reise som definerer retningen vårt selskap tar, å være en tilbyder av kompetanse innen sikkerhet og beredskap, sier Ole-Ivar Bjørkamo, forretningsutvikler brann og redning.

Securitas er alene om å tilby branntrening med denne teknologien. Alle instruktører er spesialutdannet innenfor brannfaget og vet hvordan en brann oppleves.

- Jo tryggere arbeidstakere er på seg selv og sin rolle i en alvorlig situasjon – desto raskere og bedre vil de handle. Derfor er det avgjørende at trening gjennomføres i miljø mennesker kjenner seg igjen i. Dette er særlig viktig på en institusjon som NTNU der mange ferdes til alle døgnets tider, sier Bjørkamo.

Slik fungerer det

De som skal trenes må først gjennom et e-læringskurs. Deretter utstyres de med VR-briller og et brannslukkingsapparat. Med VR-brillene på oppstår en brann i rommet, og oppgaven er å slukke brannen så korrekt og hurtig som mulig. Med VR-brillene vil arbeidstakere/studenter lære hvordan et brannslukkingsapparat brukes til å fjerne faren, og bli trygge på at det kan ta sekunder å gjøre området trygt igjen. En instruktør vil alltid være til stede for å veilede og gi råd. Teknologien er helt trygg og kan brukes av alle. Ifølge brannmenn er opplæring med kunstig virkelighet noe av det mest realistiske de har opplevd.