Omstilling for økt konkurransekraft

2. april 2019

Securitas varsler omstilling av virksomheten for å øke konkurransekraften og opprettholde sin sterke markedsposisjon. Ny og slankere struktur vil gi spesialiserte og adskilte salgs- og driftsfunksjoner for å sikre kompetanse i et stadig mer spesialisert marked. Kostnadene skal reduseres med omkring 50 millioner kroner og ledere og funksjonærer over hele landet vil bli berørt.

Markedet for manuelle tjenester er sterkt redusert siden 2015 og Securitas AS har mistet en omfattende avtale for Coor fra 1.7.2019, som berører aktivitetsnivået ved nær alle Securitas AS sine lokasjoner her i landet.  

- Det er helt nødvendig å endre organisasjonen for å tilpasse oss markedet. Vi har i noen år vært rigget for en vekst av manuelle tjenester som har vist seg og ikke komme. Utbredelse av teknologi har sammen med bortfall av viktige kundeavtaler gitt oss overflødige administrasjonsressurser. Nå må vi sikre konkurransekraften slik at vi kan fortsette å vinne nye oppdrag, sier administrerende direktør Martin Holmen i Securitas. 

Securitas vil spesialisere drift og salg for å være best mulig tilpasset dagens og fremtidens markedDriftsorganisasjonen skal ivareta forvaltning av eksisterende kunder, og salgsorganisasjonen skal fokuserer på utvikling og salg.  

Ingen vektere blir direkte berørt av omstillingen og nedbemanningen som varsles. De berørte personene er knyttet til leder- og funksjonærstillinger over hele Norge. Når det gjelder vektere som er tilknyttet Coor- (Equinoravtalen blir det gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra 1.7.2019. 

Ledelsen i Securitas Norge har fått styrets godkjennelse for å gjennomføre nedbemanning for å nå målet om kostnadsbesparelser tilsvarende 50 millioner kroner.  

God dialog er etablert med tillitsvalgte for arbeidstakerorganisasjonen Ledernesom organiserer medarbeidere i gruppene som vil bli berørt. Samtaler har pågått i noen uker. Formelle drøftelser er startet og vil bli gjennomført i tråd med gjeldende regelverk. De øvrige arbeidstakerorganisasjonene er også godt orientert om den nødvendige omstillingsprosessenAnsatte har blitt orientert gjennom allmøte den 2. april. Omstillingsprosessen er planlagt gjennomført innen utgangen av juni.