Securitas vant kontrakt med Oslo tinghus

27. februar 2017

Securitas AS vant nylig anbudskonkurransen om levering av sikkerhetstjenester til Oslo tinghus og Borgarting lagmannsrett.

Leveransen vil bestå av både manuelle vektertjenester og tekniske løsninger, og inkluderer blant annet sikkerhetskontrollører, resepsjonister/stasjonært vakthold, mobilt vakthold, røntgenmaskiner og portaler, beredskap, alarmmottak og utrykning. Avtaletiden er på 4 år (+ opsjon på 2 år) med en estimert verdi på 6 millioner kroner i året.

Securitas best på kvalitet og pris

Konkurransen ble gjennomført etter lov om offentlige anskaffelser, og kriteriene var basert 70 prosent på pris og 30 prosent på kvalitet.

- Det stod til slutt mellom to sikkerhetsselskap, og Securitas kom ut på topp både på kvalitet og på pris. Det var svært mange ulike kvalitetsgrunnlag, og disse var Securitas best på. Vi ser frem til å få på plass Securitas som rådgivere og samarbeidspartnere. Securitas sitter på kompetansen innen sikkerhet som vi ikke har, og vi ser frem til å spille hverandre gode gjennom et gjensidig samspill basert på åpenhet, sier sikkerhetssjef for Oslo tinghus og Borgarting lagmannsrett, Frode Wold.

At leveransen inneholder sikkerhetskontroll i form av røntgenmaskiner og portaler kombinert med sikkerhetskontrollører, vil være helt nytt for Oslo tinghus.

- Det blir en ny verden for dem som har gått fritt inn og ut her, vi har ikke hatt permanent sikkerhetskontroll her før. Dette er et kontrastfylt hus med alt fra vielser til tøffe rettsaker, og det vil være fokus på at dette fremdeles skal være et åpent og tilgjengelig hus, påpeker Wold.

Viktig kontrakt for Securitas

Regiondirektør i Oslo, John Erik Strømstad, mener at det å bli innstilt som nummer én i denne typen anbudskonkurranse er spesielt viktig for Securitas og passer godt inn i selskapets målsetning om å være best på kvalitet.

- Dette er et oppdrag vi setter svært høyt og vi er utrolig takknemlige for å få denne muligheten til å være rådgiver og sikkerhetsleverandør for Oslo tinghus og Borgarting lagmannsrett. Vi har fått tilbakemelding om at vi var best på både pris og kvalitet, og det er spesielt gledelig at vi har blitt vurdert høyt på kvalitet. Dette gjenspeiler den formidable innsatsen som legges ned hver eneste dag av både driftspersonell og spesielt våre operative vektere. Vi er ydmyke og gleder oss til å komme i gang med dette samarbeidet, sier Strømstad.

Det at leveransen vil bestå av både manuelle vektertjenester og tekniske løsninger mener Strømstad er i tråd med Securitas sine uttalte målsetninger om å vokse innenfor kombinerte sikkerhetsløsninger.

Om Oslo tinghus

Tinghuset er et åpent hus midt i Oslo sentrum. To domstoler har i dag sin virksomhet her; Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Begge domstoler er domstoler i førsteinstans. Oslo skifterett og byskriverembete ble i 2006 slått sammen med Oslo byfogdembete. Les mer på www.domstol.no