Samarbeid mellom sikkerhetsbransjen og Øst politidistrikt

20. februar 2019

20. februar ble det signert samarbeidsavtale mellom Øst politidistrikt, Securitas og 4 andre sikkerhetsselskap i Østfold, Follo og Romerike.

Avtalen er signert med bakgrunn i intensjonsavtalen som ble inngått mellom NHO og POD i 2018, for å formalisere samarbeidet mellom sikkerhetsbransjen og Politiet.

-Dette samarbeidet vil gi oss bedre oversikt over ressurser som vi kan ha behov for å spille på ved hendelser i distriktet. Ved en større evakuering vil det være svært nyttig for oss å trekke på ressursene som sikkerhetsbransjen sitter på, for å få gjort jobben raskt og effektivt. I tillegg vil vi ved å formalisere samarbeidet få mer informasjon om kriminalitetsbildet i distriktet, sier næringslivskontakt i Øst politidistrikt Jan Kevin Brunvoll.

Samarbeidsavtalen mellom politiet og sikkerhetsbransjen skal sikre jevnlig kontakt og samarbeid, informasjonsutveksling knyttet til etterretning, sikkerhet og ordensrelaterte saker, samt tydeliggjøre ansvar, roller og oppgaver i daglig arbeid og ved større hendelser.