Samarbeidsavtale med Politiet i Nordland signert i dag

9. november 2018

Fredag formiddag ble det signert samarbeidsavtale mellom sikkerhetsbransjen og Politiet i Nordland. Avdelingssjef i Bodø og Helgeland, Jørgen Storteig, og avdelingssjef i Midtre Hålogaland, Eskil Birkeland signerte på vegne av Securitas.

Formålet med avtalen er å sikre samarbeid for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Avtalen skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen for å sikre den alminnelige tryggheten i samfunnet. 

 - Dette er en historisk hendelse. Sammen skal vi sikre at det er trygt og godt å bo og ferdes i Nordland, sa politimester i Nordland, Tone Vangen.

På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor hver geografiske driftsenhet i Nordland politidistrikt. Videre skal partene få økt kunnskap om hverandres planverk som er relevant for samarbeidet, samt delta i hverandres øvelser der dette er hensiktsmessig.

-Det er svært gledelig at vi nå har signert en avtale og at vi skal fortsette et arbeid som allerede er godt i gang. En signert avtale forplikter begge veier og vil bidra til et mer målrettet samarbeid. Jeg vil rette en stor takk til Eskil Birkeland og Jørgen Storteig som har vært Securitas sine representanter i arbeidet med denne avtalen, sier regiondirektør Ove Aasen.

Avtalen i Nordland er en videreføring av det samarbeidet som foreligger mellom Politidirektoratet og NHO. Politiet og sikkerhetsbransjen skal fortsatt ha ulike roller, hjemler og samfunnsoppdrag. Et tettere samarbeid vil bidra til å sikre den alminnelige trygghet i samfunnet gjennom en mer målrettet og effektiv forebygging og bekjempelse av kriminalitet i Nordland.