Securitas kjøper Infratek Security Solutions AS

22. juli 2016

Securitas styrker sin posisjon i høysikkerhetsmarkedet og i markedet for rene tekniske sikkerhetsløsninger.

Siden 2012 har Securitas satset stort på leveranser hvor vektertjenester og tekniske løsninger kombineres, også kalt solutions. Med oppkjøpet av Infratek Security Solutions ønsker Securitas å styrke sin posisjon i høysikkerhetsmarkedet ytterligere ved å etablere seg i markedet for rene tekniske sikkerhetsløsninger.

– I tråd med vår strategi har vi siden 2012 gradvis bygget opp selskapets tekniske divisjon. I dag jobber 100 medarbeidere i teknisk divisjon med solutions, og denne satsingen videreføres med dette oppkjøpet, sier administrerende direktør i Securitas, Martin Holmen.

Vil øke tempo og volum

Securitas har satt et mål om en andel solutions på 30 prosent av omsetningen i 2020.

– Vi skal øke tempo og volum, både innen solutions og rene tekniske sikkerhetsløsninger. Nå etablerer vi oss i den delen av sikkerhetsmarkedet hvor vi kan levere rene tekniske sikkerhetsløsninger og er overbevist om at det vil gi positive ringvirker også på salget av solutions, sier Holmen.

Tidligere har Securitas takket nei til å levere tilbud hvor rene tekniske anlegg ble etterspurt.

– Det blir det nå en endring på. Med dette oppkjøpet styrker vi eksisterende kompetanse og tilegner oss kompetanse vi ikke har hatt tidligere, blant annet innen enkelte høysikkerhetsområder og elektronisk varesikring, sier Holmen.

Styrker posisjon

Teknisk divisjon i Securitas skal fremover levere både tekniske løsninger i forbindelse med solutions og salg av rene tekniske løsninger.

– Vi mener Securitas og Infratek Security Solutions er en god match. Selskapene er komplementære på mange områder og samtidig tilfører hverandre nye markedsmuligheter. Infratek Security Solutions skal profileres med Securitas-logoen og de ansatte skal samlokaliseres i den grad det er mulig. Dette oppkjøpet vil styrke vår posisjon som sikkerhetsleverandør, sier Holmen.

Oppkjøpet forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet

 

Relevante dokumenter