Securitas Norge 90 år

10. mai 2019

Securitas er verdens ledende sikkerhetsselskap og du ser oss hver dag; -i sikkerhetskontrollen på flyplassen, på kjøpesenteret hvor du handler og i resepsjonen på sykehuset.

Vår historie i Norge startet i 1929 da aksjeselskapet Norsk Vaktselskap ble dannet. I 1969 ble AS Norsk Vaktselskap kjøpt opp av Securitas AB og Securitas AS ble dannet. 10. mai 2019 har Securitas beskyttet hjem, arbeidsplasser og samfunn i Norge i 90 år. 

Siden 1969 har Securitas i Norge vokst både organisk og gjennom oppkjøp. I dag er vi markedsleder i Norge med tjenesteleveranser over hele landet..

Securitas forbindes i stor grad med vektere, men har de siste årene satset innen teknikk. I 2016 ble det gjort et oppkjøp av Infratek Security, og vi leverer i dag tekniske sikkerhetsløsninger til blant annet høysikkerhet- og retailmarkedet. Vi utfører sikkerhetskontroll på 44 lufthavner i Norge og på 6 heliporter. I Norge har vi 6.000 ansatte og globalt er vi tilstede i 59 land med over 370.000 medarbeidere.

Securitas står for trygghet og vi skal bygge videre på den sterke kulturen som er bygget gjennom 90 år samtidig som vi skal utvikle nye og fremtidsrettede løsninger. Vår operasjonssentral er navet i driften og herfra koordineres tjenester og leveranser via effektive applikasjoner, IT-infrastruktur og menneskene som jobber her. Ny teknologi og kunnskap gjennom data skal sammen med den kompetansen våre ansatte har gi de beste sikkerhetsløsningene for våre kunder også i fremtiden.

Vi tar alltid ansvar for din trygghet.

Les mer om vår og konsernets historie her.