Securitas og SpareBank 1 fortsetter samarbeidet i fem nye år

15. januar 2019

SpareBank 1 Alliansen viderefører samarbeidet med Securitas og har signert avtale for fem nye år.

-SpareBank 1 er en landsdekkende leverandør av finanstjenester og har behov for en leverandør som kan levere sikkerhetstjenester i hele landet. Vi har gjennom de siste 4 årene hatt Securitas som samarbeidspartner av sikkerhetsleveranser i SpareBank 1 alliansens banker og selskaper. Vi har vært godt fornøyd med leveransene og utviklingen av samarbeidet i denne perioden, og det har derfor vært naturlig å gå inn i en reforhandling av avtalen etter endt periode, sier sikkerhetssjef i SpareBank 1, Ole Jørgen Eiterå.

-Vi legger stor vekt på kvalitet og forutsigbarhet hos vår avtalepartner. Vår næring er i konstant endring med store endringer i trusselbilde og sikkerhetsbehov. Det er derfor viktig å ha en sikkerhetsleverandør som er fleksibel og utviklingsorientert slik at vi kan møte fremtidens utfordringer. Vi opplever at Securitas møter våre krav på en god og offensiv måte, avslutter Eiterå.

Avtalen har en verdi på 125 MNOK og Securitas skal levere et bredt spekter av tjenester; mobilt vakthold, områdekontroll, bemanning av sikkerhetssenter og resepsjon, installasjon og service på adgangskontroll, RVS og alarm, kurs innen branntrening med VR-teknologi og førstehjelp, samt sikkerhetsrådgivning.

- SpareBank 1 er en kunde som stiller svært høye krav om kvalitet i alle ledd og gjennom hele leveransen. Samtidig utfordrer de oss på kontinuerlig innovasjon og sørger for fokus på utvikling av våre tjenester. Jeg er svært glad for at vi skal fortsette dette samarbeidet, uttaler Nasjonal kundeansvarlig i Securitas, Geir André Moksness-Skaug.