Securitas skal sikre de fire regionale helseforetakene i Norge

28. august 2018

Securitas har signert avtale med Sykehusinnkjøp, som innebærer rammeavtaler med alle de regionale helseforetakene fra og med 1. oktober.

Securitas er tildelt kontraktene om å levere sikkerhetstjenester til 19 helseforetak i Norge. Kvalitet ble avgjørende for at Securitas fikk tilslaget.

–Dette er veldig moro og betyr mye for Securitas i hele landet. Vi ble vektet best på kvalitet i samtlige regioner, og fra høsten av skal vi sikre nye sykehus i alle regioner, sier prosjektleder og kundeansvarlig Geir André Moksness-Skaug.

Leveransen innebærer stasjonære tjenester (blant annet resepsjonstjeneste), mobilt vakthold, alarmmottak og utrykning. I tillegg vil Securitas betjene operasjonssentraler på de største sykehusene. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på 1 + 1 år og har en kontraktssum på 80 millioner kroner pr år.