Securitas har signert med Stavanger Havn

20. januar 2017

Fredag 13. januar ble det inngått kontrakt for levering av vakttjenester mellom Stavangerregionen Havnedrift AS og Securitas AS.

Kontrakten gjelder frem til 31. desember 2018. Stavangerregionen Havnedrift AS har en opsjon på forlengelse av kontrakten med ytterligere 1+1 år. Kontrakten gjelder alle typer vakttjenester som Stavangerregionen Havnedrift AS vil ha behov for i kontraktsperioden.

Hadde det beste tilbudet

Sikkerhetssjef Arvid B. Nygaard sier at Securitas AS ble valgt fordi de hadde det beste tilbudet, både når det kommer til kvalitet og pris på tilbudte løsning.

- Vi endte opp med to kvalifiserte tilbydere som begge leverte gode gjennomarbeidede tilbud. Konkurrerende tilbydere ga Securitas AS tøff konkurranse til "dørstokken", sier han.

Securitas har vist seg

Odd Bjørn Bekkeheien som er daglig leder i Stavangerregionen Havnedrift AS, er fornøyd med valget som er gjort og ser frem til å samarbeide med personellet som nå skal ivareta store deler av sikkerhetsarbeidet i havnen.

- Store deler av arbeidet til vekterne vil bestå i å bemanne adgangspunkter for gjestende cruisepassasjerer gjennom sommersesongen. Dette er et viktig arbeid som Securitas gjennom flere sesonger har vist at de behersker meget godt.

Regiondirektør Ger Erik Engelien og avdelingssjef Helmer Hass er begge meget tilfreds med at Securitas skal levere tjenester til Stavanger Havn de neste årene.

Om Stavanger Havn

Stavangerregionen Havn IKS håndterer cruise-, gods-, offshore- og ferjetrafikk. Andre viktige oppgaver er eiendomsforvaltning, småbåtturisme og samarbeid med festivalarrangører og offentlige etater. Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (80,69 %), Sola kommune (16,75 %), Randaberg kommune (1,36 %) og Rennesøy kommune (1,19 %).