Varsel om mulig streik

28. mars 2019

Det foregår mekling i forbindelse med årets lønnsoppgjør mellom LO, YS og NHO. Meklingsfristen er satt til midnatt 31. mars, og en eventuell streik vil starte fra arbeidsstart, senest kl. 0600, 1. april.

Vi håper meklingen vil føre frem og at vi unngår streik, men Securitas AS er varslet om at vi vil bli direkte berørt av en evt. streik på ulike lokasjoner i Norge. Søsterselskapet Securitas Aviation (STAS AS) er ikke berørt.

En evt. streik vil påvirke leveransene til våre kunder. Vi oppfordre til å følge med på NHO sine nettsider.