Securitas deltar i Zero-prosjektet «Utslippsfri nyttetransport»

31. mars 2017

Prosjektet «Utslippsfri nyttetransport» er for fullt i gang etter årets første møte nylig ble avholdt i Oslo. Prosjektets ambisjon er at næringsliv og Zero går sammen for å skape en mer miljøvennlig hverdag ved å «få fart på utslippsfrie varebiler og lastebiler til nyttetransport til 2019».

Securitas miljøstrategi

Securitas har i sin miljøstrategi som målsetning å redusere CO2-utslippet med 100 tonn i perioden 2014-2020.

-Her er vi allerede godt i gang. Vårt klimaregnskap for 2016 viste en reduksjon av CO2-utslipp på 15 % sammenliknet med rapportåret 2015. Noe av denne reduksjonen skyldes en innfasing av elbiler, samt mer energieffektive motorer på nye biler. Securitas jobber strategisk mot sitt mål om å være Norges mest miljøvennlige sikkerhetsselskap, sier Sverre Thorstad, Kvalitets- og HMS-sjef i Securitas.

Ønsker å redusere kundenes utslipp

I tillegg til fokus på å redusere egne utslipp, ønsker Securitas å bidra til å redusere kundenes utslipp, og her kommer samarbeidet med Zero inn. Som medlem i prosjektet «Utslippsfri nyttetransport» vil Securitas fortsette sitt miljøarbeid med mål om ikke bare å kutte eget utslipp, men bidra til å tilrettelegge slik at flere aktører i næringslivet får muligheten til å gjøre det samme.

I første møte ble det avholdt en idemyldring hvor store aktører i næringslivet møtte Zero og diskuterte måter å forbedre både infrastruktur og virkemidler for å gjøre anskaffelse av miljøvennlig nyttetransport til et bedre alternativ enn det er i dag.

-De beste ideene blir konkretisert og sammen vil prosjektgruppa jobbe videre mot sitt felles mål om å få fart på utslippsfrie varebiler og lastebiler til nyttetransport til 2019. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet og har tro på at vi kan få dette til på en god måte, avslutter Thorstad.

Om ZERO

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Deres hovedoppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger – det grønne skiftet.