Våre verdier

Våre verdier danner grunnlaget for vår virksomhet. Bedriftskulturen bygger på verdiene som er med på å forme en langsiktig og solid bedrift ved å skape verdier for kunder, ansatte og aksjonærer. De er oppsummert i tre ord: Ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. I Securitas skal vi utvikle kompetente, spesialiserte medarbeidere og kvalifiserte fagpersoner, hvis rolle er å gjøre samfunnet tryggere for alle. Securitas 'suksess måles i tilliten vi gis av våre kunder.

Ærlighet

Å være ærlig innebærer at vi er oppriktige i det vi gjør og at vi er pålitelige. Å være ærlig i alle situasjoner gjør at vi fremstår med høy integritet overfor våre omgivelser, kunder og samfunn. Ærlighet inkluderer også åpent å uttrykke sin mening, rapportere urettmessigheter og ikke holde tilbake informasjon

Vaktsomhet

Vaktsomhet betyr at vi er profesjonelle og evner å se det andre ikke ser. Vi er påpasselige og har et generelt årvåkentblikk. Kravet til vaktsomhet setter en standard for vårt arbeid. Den forteller at vi er skikket til å utføre det som ligger i en sikkerhetsleveranse, og at vår oppmerksomhet er rettet mot jobben og kundens risiko. Vi har evnen til å stille kritiske spørsmål, og vi håndterer små og store situasjoner på et profesjonelt vis. Med vår vaktsomhet ivaretar vi egen og kundens trygghet.

Hjelpsomhet

Våre leveranser er sikkerhet, men måten vi gjør det på er med hjelpsomhet. Å gi en hjelpende hånd innebærer å yte service utover det som er forventet. Vi hjelper alltid til i situasjoner der hjelp er nødvendig. Vi hjelper så vel kunder som kolleger. Med hjelpsomhet og vennlighet skaper vi aksept for de nødvendige sikkerhetstiltak.