Securitas security guards Turkey

Vårt ansvar

Samfunnsansvar er en integrert del av arbeidshverdagen i Securitas. I Securitas mener vi at sikkerhetstjenester og -løsninger bidrar til konkrete sosiale og økonomiske fordeler, ikke bare for våre kunder men også for samfunnet generelt. Bærekraftig drift er en grunnleggende del av vår langsiktige, globale vekststrategi som ikke bare er økonomisk, men også sosialt og miljømessig motivert.

Bærekraftig drift

Securitas opererer i 59 land og har over 370.000 ansatte. Vi prioriterer å være en ansvarsfull og stabil arbeidssgiver men streber også mot å drive vår virksomhet på en etisk forsvarlig måte samt å ta hensyn til vår miljøpåvirkning. 

Våre retningslinjer for verdier og etikk veileder oss i vårt arbeid og hjelper oss med å fremholde en høy, etisk forretningsstandard. Supplerende styringsdokumenter har også blitt opprettet, eksempelvis vår policy mot korrupsjon og en utslippspolicy for biler kjøpt eller leaset av Securitas.

Securitas streber etter å være en ansvarlig, ærlig og gjennomsiktig virksomhet, og vi oppmuntrer til kontinuerlig dialog med våre interessenter - fra kunder til leverandører og politikere.

Bærekraftrapport 2018

Securitas tilstreber å kontinuerlig forbedre vårt arbeid med bærekraft i vår kommunikasjon. Bærekraftrapporten i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) retningslinjer for regnskapsåret 2018 er en del av dette målet.

Under vil du finne utfyllende informasjon om Vårt Ansvar i en global sammenheng, vårt Verdier & Etikk dokument, bærekraftsrapporten for 2018 og mer om vårt rapporteringssystem Securitas Integrity Line

Vår klimarapport for 2018 finner du her