Securitas security guards Turkey

Bærekraft og samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en integrert del av arbeidsdagen i Securitas. Sikkerhetstjenester og -løsninger bidrar til konkrete sosiale og økonomiske fordeler, ikke bare for våre kunder men også for samfunnet generelt. Bærekraftig drift er en grunnleggende del av vår langsiktige, globale vekststrategi som ikke bare er økonomisk, men også sosialt og miljømessig motivert.

Bærekraftig drift

Securitas er en ansvarsfull og stabil arbeidssgiver som skal drive vår virksomhet på en etisk forsvarlig måte, samtidig som vi skal ta hensyn til vår miljøpåvirkning. 

Vi har mål om å være Norges mest miljøvennlige sikkerhetsselskap og jobber kontinuerlig med tiltak for å reduseres CO2 utslipp og er miljøsertifisert etter den inernasjonale miljøstandarden NS-EN ISO 14001. Standarden gir vårt klimaarbeid gjenkjennelig struktur over landegrensene. 

Våre retningslinjer for verdier og etikk veileder oss i vårt arbeid og hjelper oss med å fremholde en høy, etisk forretningsstandard. Vi skal være en ansvarlig og ærlig virksomhet og vi oppmuntrer til kontinuerlig dialog med våre interessenter - fra kunder til leverandører og politikere.