Vi sikrer vår virksomhet, slik at vi kan sikre din virksomhet

I Securitas tar vi ansvar for din trygghet. Vårt oppdrag er å beskytte hjem, arbeidsplass og samfunn. Vår virksomhet er fundert i verdiene ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet - verdier våre ansatte etterlever i arbeidsdagen sin. 

For at vi skal kunne ta ansvar for din trygghet tar vi selv ansvar for å sørge for at våre medarbeidere har kanaler der de trygt og effektivt kan melde fra om intergritetsbrudd som truer våre kjerneverdier, etiske regler eller omdømme.

Securitas Integrity Line er et supplement til vårt ledelsesansvar. Securitas har forbud mot alle typer represalier mot ansatte som rapporterer saker eller klager i god tro. Vi har derfor opprettet et eget rapporteringssystem for medarbeidere: Securitas Integrity Line, et dedikert nettsted som er tilgjengelig døgnet rundt. Når en medarbeider rapporterer om overtredelser eller problematiske hendelser, gjør medarbeiderene det mulig for Securitas å gjøre kontinuerlige justeringer i atferd og holdninger innad.

Slik sikrer vi våre kunder og deres tillit.

 

Henvendelse til Securitas
*
*
*
*
 

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring