Oppdatert informasjon - Covid-19

Som leverandør av sikkerhetstjenester leverer Securitas sikkerhet og trygghet i samfunnet. Vi tar Covid-19 og usikkerheten det skaper alvorlig, og vil kommunisere åpent og transparent med våre kunder ved å meddele hvilke tiltak som er iverksatt for å begrense påvirkningen pandemien har på vår organisasjon og leveranseevne.

Oppdatert informasjon per 11. september

Vi bistår med vår kompetanse der det er behov og har både vektere og teknisk personell som kan stille på svært kort varsel. Securitas har nærmere 4500 ansatte i Norge og vil i stor utstrekning være i stand til å omdisponere personell for å kunne opprettholde og dekke behovet våre kunder har.  

Skulle vi som følge av koronaviruset komme i en situasjon der vi ikke er i stand til å levere våre tjenester som forutsatt ved enkelte lokasjoner vil vi umiddelbart informere om dette. Ved en eventuell redusert leveranseevne kan det bli nødvendig å gjøre prioriteringer med hensyn til hvilke kunder/oppgaver som må prioriteres. Dette betyr for eksempel at kunder/objekter som anses å inngå i samfunnskritisk oppdrag vil bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Tjenester som går på liv og helse, 2) Samfunnskritiske kunder og anlegg

Følgende tiltak er iverksatt:

  • Vi følger kunngjøringene fra myndighetene og gjennomfører alle krav og retningslinjer for å forhindre spredning av smitte. 
  • Våre beredskapsplaner med risiko- og sårbarhetsanalyser er oppdatert og tiltak iverksettes fortløpende ved behov.  
  • Reiseforbud på alle internasjonale forretningsreiser som ikke er kritiske er utvidet til 31. desember.
  • Nasjonale forretningsreiser skal godkjennes.
  • Ansatte er informert om viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon 
  • Økt fokus på vask og desinfeksjon på utsatte steder. 
  • Ansatte oppfordres til å unngå unødig reisevirksomhet. Det pålegges karantene for reiser i visse land og områder i henhold til myndighetenes retningslinjer.
  • Vi har opprettet dedikerte COVID-19 sider internt, slik at vi kan holde alle ansatte løpende orientert. 

Securitas oppfordrer kunder og samarbeidspartnere om å følge rådene som gis fra myndighetene, slik at vi i fellesskap kan begrense smitte av koronaviruset.