Oppdatert informasjon - Covid-19

Som leverandør av sikkerhetstjenester leverer Securitas sikkerhet og trygghet i samfunnet. Vi tar Covid-19 og usikkerheten det skaper alvorlig, og vil kommunisere åpent og transparent med våre kunder ved å meddele hvilke tiltak som er iverksatt for å begrense påvirkningen pandemien har på vår organisasjon og leveranseevne.

Oppdatert informasjon per 23. mars:

Securitas er sårbar på lik linje med den øvrige industrien og samfunnet, og kan som følge av koronaviruset komme i en situasjon der vi ikke er i stand til å levere våre tjenester som forutsatt ved enkelte lokasjoner.   

Ved en eventuell redusert leveranseevne kan det bli nødvendig å gjøre prioriteringer med hensyn til hvilke kunder/oppgaver som må prioriteres. Dette betyr for eksempel at kunder/objekter som anses å inngå i samfunnskritisk oppdrag vil bli prioritert i følgende rekkefølge:

1. Tjenester som går på liv og helse.
2. Samfunnskritiske kunder og anlegg

Securitas forbeholder seg retten til å gjøre denne vurderingen.  

Når det er sagt har Securitas nærmere 4500 vektere i Norge og vil i stor utstrekning være i stand til å omdisponere personell for å kunne opprettholde og dekke behovet våre kunder har.  

Vi vil gjøre vårt beste for å begrense virkningene av pandemien og ivareta vår kunder på best mulig måte. Skulle vi komme i en situasjon der vi ikke kan levere, vil vi holde våre kunder løpende oppdatert om dette.

Følgende tiltak er iverksatt:

  • Vi følger kunngjøringene fra myndighetene gjennomfører alle krav og retningslinjer for å forhindre spredning av smitte. 
  • Våre beredskapsplaner med risiko- og sårbarhetsanalyser er oppdatert og tiltak iverksettes fortløpende ved behov.  
  • Reiseforbud er innført på alle forretningsreiser til innlands og utlands som ikke er kritiske, i første omgang frem til 1. mai 2020. 
  • Ansatte er informert om viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon 
  • Økt fokus på vask og desinfeksjon på utsatte steder. 
  • Ansatte som har vært ute og reist settes i 14 dagers karantene, med tilbakevirkende kraft fra 27. Februar 
  • Ansatte oppfordres til å unngå unødig reisevirksomhet 
  • Vi har opprettet dedikerte COVID-19 sider slik at vi kan holde alle ansatte løpende orientert. 

Securitas oppfordrer kunder og samarbeidspartnere om å følge rådene som gis fra myndighetene, slik at vi i fellesskap kan begrense smitte av koronaviruset.