Oppdatert informasjon - Covid-19

Som leverandør av sikkerhetstjenester leverer Securitas sikkerhet og trygghet i samfunnet. Vi tar Covid-19 og usikkerheten det skaper alvorlig, og vil kommunisere åpent og transparent med våre kunder ved å meddele hvilke tiltak som er iverksatt for å begrense påvirkningen pandemien har på vår organisasjon og leveranseevne.

Oppdatert informasjon per 8. juli:

Vi bistår med vår kompetanse der det er behov og har både vektere og teknisk personell som kan stille på svært kort varsel. Securitas har nærmere 4500 ansatte i Norge og vil i stor utstrekning være i stand til å omdisponere personell for å kunne opprettholde og dekke behovet våre kunder har.  

Skulle vi som følge av koronaviruset komme i en situasjon der vi ikke er i stand til å levere våre tjenester som forutsatt ved enkelte lokasjoner vil vi umiddelbart informere om dette. Ved en eventuell redusert leveranseevne kan det bli nødvendig å gjøre prioriteringer med hensyn til hvilke kunder/oppgaver som må prioriteres. Dette betyr for eksempel at kunder/objekter som anses å inngå i samfunnskritisk oppdrag vil bli prioritert i følgende rekkefølge: 1) Tjenester som går på liv og helse, 2) Samfunnskritiske kunder og anlegg

Følgende tiltak er iverksatt:

  • Vi følger kunngjøringene fra myndighetene og gjennomfører alle krav og retningslinjer for å forhindre spredning av smitte. 
  • Våre beredskapsplaner med risiko- og sårbarhetsanalyser er oppdatert og tiltak iverksettes fortløpende ved behov.  
  • Reiseforbud på alle internasjonale forretningsreiser som ikke er kritiske er utvidet til 30. september.
  • Nasjonale forretningsreiser skal godkjennes.
  • Ansatte er informert om viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon 
  • Økt fokus på vask og desinfeksjon på utsatte steder. 
  • Ansatte oppfordres til å unngå unødig reisevirksomhet. Det pålegges karantene for reiser i visse land og områder i henhold til myndighetenes retningslinjer.
  • Vi har opprettet dedikerte COVID-19 sider internt, slik at vi kan holde alle ansatte løpende orientert. 

Securitas oppfordrer kunder og samarbeidspartnere om å følge rådene som gis fra myndighetene, slik at vi i fellesskap kan begrense smitte av koronaviruset.