Ansettelseskrav

Loven setter krav til den som skal utføre vektertjeneste. Samtidig har Securitas også egne krav.

Under finner du minimumskravene som gjelder samtlige vekterstillinger. Krav utover dette forekommer, men avhenger av vekterprofilen stillingen sokner under. 

Vi forutsetter at alle våre medarbeidere, nye og eksisterende, har en ryddig personlig økonomi og tar avstand fra misbruk av alkohol og medikamenter, samt all befatning med narkotika og dopingmidler.

  • Søkeren må være fylt 18 år eller eldre*
  • Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
  • Være ved god fysisk og psykisk helse
  • Ha tilfredsstillende vandel*
  • Bestått Vekteropplæring trinn 1 - 3 eller vekterutdanning er et absolutt fortrinn

* I henhold til Lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift.

Vil du bli vekter?

På Securitasskolens nettside kan du lære mer om hva som skal til for bli vekter. Her finner du kurspåmelding, samt info om fagbrev og praksis/utplassering.

Les mer

Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere som ønsker å søke jobb i Securitas AS må selv fremskaffe en gyldig og plettfri uttømmende politiattest fra hjemlandet. Politiattesten må være oversatt til engelsk eller norsk, og oversettelsen må utføres av godkjent oversetterorgan i Norge. Unntaket er danske og svenske politiattester, som aksepteres på originalspråket.

Om Securitas' rekrutteringsrutiner

Alle ansettelser i Securitas er forankret i våre verdier: ærlighet - vaktsomhet - hjelpsomhet. Vi jobber systematisk med å finne riktige kandidater, undersøke deres bakgrunn, samt å vurdere deres potensial til å etterleve kravene vi og våre kunder stiller.

 

Hvordan foregår rekrutteringsprosessen?

  • Søknad, bakgrunn og CV vurderes nøye
  • Aktuelle kandidater dybdeintervjues
  • Uttømmende politiattest innhentes etter avtale
  • Minst to arbeids-/militærreferanser sjekkes og verifiseres
  • Kredittvurdering foretas, etter avtale, for enkelte stillinger
Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring