Ansettelseskrav

Loven setter krav til den som skal utføre vektertjeneste. Samtidig har Securitas egne krav.

Under finner du minimumskravene som gjelder samtlige vekterstillinger. Krav utover dette forekommer, men avhenger av vekterprofilen stillingen sokner under. 

Vi forutsetter at alle våre medarbeidere, nye og eksisterende, har en ryddig personlig økonomi og tar avstand fra misbruk av alkohol og medikamenter, samt all befatning med narkotika og dopingmidler.

  • Søkeren må være 18 år eller eldre*
  • Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
  • Være ved god fysisk og psykisk helse
  • Ha tilfredsstillende vandel*
  • Bestått Vekteropplæring trinn 1 - 3 eller vekterutdanning er et fortrinn

* I henhold til Lov om Vaktvirksomhet med tilhørende forskrift.

Vil du bli vekter?

På Securitasskolens nettside kan du lære mer om hva som skal til for bli vekter. Her finner du kurspåmelding, samt info om fagbrev og praksis/utplassering.

Les mer