Skip to main content

Bærekraft og samfunnsansvar

Samfunnsansvar er integrert i Securitas’ virksomhet. Sikkerhetstjenester og -løsninger bidrar til konkrete sosiale og økonomiske fordeler både for våre kunder og for samfunnet generelt. Bærekraftig drift er en grunnleggende del av vår langsiktige, globale vekststrategi, som ikke bare er økonomisk, men også sosialt og miljømessig motivert.

Informasjon om bærekraft og samfunnsansvar er viktig for Securitas. Vår side gir deg en reise gjennom våre bærekraftige initiativer, fra grønne bygg til sosialt ansvarlige programmer. Oppdag hvordan vi arbeider for å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Bærekraftig drift

Securitas er en ansvarsfull og stabil arbeidsgiver som skal drive virksomheten på en etisk forsvarlig måte, inkludert det å ta hensyn til vår miljøpåvirkning. Vårt mål er å være Norges mest miljøvennlige sikkerhetsselskap. Securitas jobber kontinuerlig med tiltak for å reduseres CO2-utslipp, og er miljøsertifisert etter den internasjonale miljøstandarden NS-EN ISO 14001. Standarden gir vårt klimaarbeid gjenkjennelig struktur over landegrensene. Securitas i Norge er nå en klimanøytral virksomhet, ved at restutslipp kompenseres gjennom kjøp av klimakvoter. Våre retningslinjer for verdier og etikk veileder oss i vårt arbeid og hjelper oss med å fremholde en høy, etisk forretningsstandard. Vi skal være en ansvarlig og ærlig virksomhet og vi oppmuntrer til kontinuerlig dialog med våre interessenter - fra kunder til leverandører og politikere.

Securitas Integrity Line

I Securitas tar vi ansvar for din trygghet. Vårt oppdrag er å beskytte hjem, arbeidsplass og samfunn. Vår virksomhet er basert på verdiene ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet - verdier våre ansatte etterlever i arbeidsdagen sin. For at vi skal kunne ta ansvar for din trygghet tar vi selv ansvar for å sørge for at våre medarbeidere har kanaler der de trygt og effektivt kan melde fra om intergritetsbrudd som truer våre kjerneverdier, etiske regler eller omdømme. Securitas Integrity Line er et supplement til vårt ledelsesansvar. Securitas har forbud mot alle typer represalier mot ansatte som rapporterer saker eller klager i god tro. Vi har derfor opprettet et eget rapporteringssystem for medarbeidere: Securitas Integrity Line, et dedikert nettsted som er tilgjengelig døgnet rundt. Når en medarbeider rapporterer om overtredelser eller problematiske hendelser, gjør medarbeiderene det mulig for Securitas å gjøre kontinuerlige justeringer i atferd og holdninger innad. Slik sikrer vi våre kunder og deres tillit.

Securitas Integrity Line

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge