Skip to main content

Regodkjenning vekterutdanning

For å holde kunnskap om vekteryrket ved like må alle vektere gjennomføre kurs og bestå en eksamen for å regodkjennes, hvert fjerde år.

Hva er kurs for regodkjenning av vekterutdaningen?

Kurset hos Securitasskolen er organisert som e-læring og videoundervisning. Kurset er estimert til 45 klokketimer. Dersom kurs for regodkjenning ikke er utført innen fristen, må ny grunnutdanning og eksamen gjennomføres for å kunne jobbe som vekter. Kurset og eksamen omfatter hele pensum til nasjonal grunnutdanning for vektere. Eksamen er en flervalgprøve på inntil 4 timer. Du har to forsøk på å bestå denne. Kurs og eksamen for regodkjenning hos Securitasskolen koster kr 6.000,-

Påmelding regodkjenning

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge