Skip to main content

Fagbrev/lærling i Securitas

Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærebedrift for fagene sikkerhet, førstelinjefaget, telekommunikasjonsmontør, IKT-servicefag og dataelektronikk, og har over 140 lærlinger. Securitas satsing på lærlinger er et viktig ledd i vårt arbeid med kunnskap og kvalitet.

Bli en kvalifisert vekter med lærlingplass hos Securitas. Vi stiller krav til våre vektere, men til gjengjeld tilbyr vi vekterutdanning og skreddersydde løsninger for din bedrifts behov. Oppdag hvordan Securitas kan hjelpe deg med å nå dine karrieremål i sikkerhetsbransjen.

Hvordan få lærlingeplass i Securitas?

Lærlingplassene annonseres på våre nettsider under ledige stillinger og søknader må registreres der. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Vi skriver lærekontrakt med som velges ut, og kontrakten gjelder for hele læretiden frem til avlagt fagprøve.

Formelle krav

Ønsker du lærlingplass i Securitas må du ha gjennomført VG1 og VG2 i det aktuelle fagområdet. Uttømmende vandelsattest må være tilfredsstillende og enkelte fag krever sikkerhetsklarering hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet opp til Hemmelig.

Opplæring og praksis

De to årene med læretid i fagene sikkerhet, førstelinjefaget og IKT servicefaget utgjør samlet ett år med opplæring og ett år i praksis. Lærlingen skal gjennom et program med teori i Securitasskolen og praktisk trening i bedriften. Istedenfor å skille de to årene i opplæring og praksis, har Securitas valgt en løsning hvor dette fordeles over de to årene. Fordelen er at opplæring da kan gis i henhold til opplæringsplan og samtidig kan lærlingen praktisere med ny kunnskap.
Lærlinger vil delta på ulike kurs gjennom hele perioden og vil arbeide med oppgaver rettet mot kompetansemålene i Vg3. Lærlinger får tett oppfølging under læretiden, blant annet med webbasert oppfølgingssystem. Opplæringen avsluttes med en fagprøve.
Dataelektronikerfaget og Telekommunikasjonsmontørfaget har 18 måneder læretid.

Lønn

Lønn for lærlingen i sikkerhetsfaget, IKT servicefaget og førstelinjefaget er i henhold til overenskomster. Første læreår i bedrift får lærlingen 40% av den til enhver tid gjeldene begynnerlønn for en fagarbeider, det andre året 60%. Nattillegg, helgetillegg og andre tillegg godtgjøres med 50% av satsene.
Dataelektronikerfaget og Telekommunikasjonsfaget har en fordeling som gjør at lønnen justeres hver 6 måned.

Forventet kompetanse

Mot slutten av læretiden melder Securitas kandidatene opp til fagprøve. De vurderes etter Vg3-målene som Utdanningsdirektoratet har beskrevet for det aktuelle faget. Etter godkjent fagprøve tildeles fagbrev.

Ansettelse etter kontraktsperioden

Når kontraktsperioden som lærling er over kan det søkes videre karriere i Securitas.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge