Skip to main content

Sikkerhetsrådgivning

Securitas samlede kompetanse på helhetlige sikkerhetsløsninger, danner et solid faglig grunnlag for vår sikkerhetsrådgivning.

Våre rådgivingstjenester

Rådgivningstjenestene kan ha forskjellig innretting og målsetting og kan omfatte:

  • Sikkerhetsvurdering
  • Risikovurdering iht. NS5814 eller NS5832
  • Utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon – både overordnede sikkerhetspolicy og dokumentasjon som er myndighetskrav
  • Planlegging av helhetlige sikkerhetsløsninger
  • Sikkerhetsvurderinger og rådgivning under prosjektering av bygg
Rådgivning

Hva er sikkerhetsrådgivning?

Securitas bistår med å opprette systemer som ivaretar sikkerhetskrav fra myndigheter, forsikringsselskap, kunder og leverandører. Systemene tilpasses også eventuelle selvpålagte krav og standarder. Rådgivningstjenesten forsterker ditt arbeid med å etablere gode og helhetlige sikkerhetsløsninger, beredskapsplaner og trening, og å oppfylle krav innen HMS. Sannsynligheten for uønskede hendelser blir så lav som mulig ved å etablere gode og riktige forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollsystemer som avdekker avvik. Tjenesten ivaretar også at virksomheten raskest mulig kommer tilbake til normaldrift dersom en uønsket hendelse inntreffer. Rådgivningen er rettet mot bedrifter som trenger hjelp til planlegging og gjennomføring av tiltak som risikovurdering, sikkerhetsinstruks, brann- og HMS-dokumentasjon, internkontroll samt beredskapsplaner og -øvelser.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg:

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge