Bli Vekter! Vekterutdanning i regi av Securitas

De aller fleste arbeidsoppgavene en har som vekter er servicefunksjoner, i kombinasjon med høyt fokus på sikkerhet og forebygging.

Securitasskolen tilbyr nasjonal grunnutdanning for vektere.

Securitas AS er godkjent som leverandør av lovpålagt vekterutdanning og tilbyr denne utdanningen gjennom vår egen skole «Securitasskolen».

I 2018 ble det innført nye krav til vekterutdanning. Bakgrunnen for dette er at vektere får stadig mer ansvarsfulle og spesialiserte arbeidsoppgaver. Hvis du har fullført vekterutdanning etter gammel ordning, vil du fortsatt være godkjent som vekter. Du må imidlertid gjennomføre en regodkjenningstest før 1. januar 2022. Dersom du har fullført deler av den gamle vekteropplæringen (f.eks. trinn 1) må du begynne forfra igjen på det nye utdanningsløpet.

Den nye vekterutdanningen 

Utdanningen består av e-læring, klasseromsundervisning og praktisk opplæring og gjennomføres med:

 • 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres hjemme og må fullføres før deltakeren møter opp for klasseromsundervisning.
 • 65 klokketimer undervisning i klasserom.
 • 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
 • 4 timer teoretisk oppsummering
 • 6 timer eksamen som består av en flervalgprøve og en caseoppgave. Deltaker må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor. Denne eksamen må være bestått for å få utdanningen godkjent.

Utdanningen går over totalt 163 timer og gjennomføres på dagtid mandag til fredag over cirka 4 uker.

Det er et krav at deltakere behersker norsk skriftlig og muntlig. For å få jobb som vekter, er det krav om tilfredsstillende vandel.

PRIS: kr 27.900,- for hele utdanningen, inkludert undervisningsmateriell, lærebøker og lunsj alle dager.

Minimum kr 10.000,- skal betales ved oppstart av utdanning. Resterende beløp må være betalt før eksamen kan gjennomføres. Betaling skjer med Vipps eller per faktura.

Påmelding sendes til kurs@securitas.no
Avmelding må skje minst fem virkedager før første samlingsdag. Ved unnlatt fremmøte eller avbrutt utdanning, vil ikke innbetalt utdanningsavgift bli refundert.

Securitas forbeholder seg retten til å avlyse utdanningen dersom det er for få deltakere påmeldt.

Har du spørsmål vedrørende utdanningen, kan du sende en e-post til: kurs@securitas.no

Kurs 2020

Bergen

 • 13. januar – 7. februar
 • 24. februar – 31. mars
 • 20. april – 19. mai
 • 22. juni – 17. juli
 • 31. august – 25. september
 • 12. oktober – 6. november
 • 16. november – 11. desember

Bodø

 • 09. mars – 3. april

Kristiansand

 • Kveld/helg 13. januar – 13. februar

Oslo

 • 13. januar - 7. februar
 • 27. januar – 21. februar
 • 17. februar – 13. mars
 • 9. mars – 3. april
 • 23. mars – 24. april (påskeferie uke 15)
 • 20. april – 18. mai
 • 4. mai – 3. juni
 • 25. mai til 22. juni
 • 8. juni – 3. juli
 • 22. juni – 17. juli

Sarpsborg/Grålum

 • Kveld/helg 13.januar – 13. februar

Stavanger: Kursene går på kveld og helg med praksis på natt.

 • 14. januar – 16. februar (pause 27. - 31. januar)
 • 17. februar -22. mars (pause 2. - 6. mars)
 • 14. april – 16. mai (pause 27. april - 1. mai)

Trondheim

 • 11. mai – 9. juni

Tromsø

 • Kveld/helg 20. april - 27. mai (20.-26. april, 4.-10. mai, 21.-27. mai)

Ålesund

 • 17. februar - 19. mars 

NAV

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke vekterutdanningen. Dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke opplæringsavgiften må bekreftelse på dette sendes til Securitas i god tid før utdanningen starter.

Utdanning og ansettelse

Securitas gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Ved senere søknad om stilling i et vaktselskap vil allerede tilbakelagt godkjent vekteropplæring gi en konkurransefordel i forhold til andre søkere.

Under 18? Lyst til å bli lærling?

Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærlingbedrift for sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, og har over 100 lærlinger hos oss!

Les hvordan du kan bli Securitas-lærling!