Skip to main content

Brudd i forhandlinger om vekteroverenskomsten

Forhandlinger om vekteroverenskomsten mellom NHO Service og Handel på arbeidsgiversiden og NAF og Parat på arbeidstakersiden pågikk i to dager, men førte ikke fram. Oppgjøret går nå til mekling.

Publisert
26 april 2024 12:12

Dato for mekling er ikke satt, men blir tidligst 14-16 dager etter forhandlingsbruddet.

- Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i sikkerhetsbransjen har sammen oppnådd mye de siste årene når det gjelder å styrke bransjens betydning i trygghet- og beredskapsarbeidet i Norge, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Til tross for dette, og økt lønn og bedre betingelser, kom vi ikke i havn med forhandlingene. Det beklager vi, sier Kaltenborn.

Vekteroverenskomsten gjelder for 8 685 årsverk i NHO Service og Handels medlemsbedrifter. Bransjen har høy andel bedrifter med tariffavtale. Samtlige store NHO-medlemmer innen sikkerhet og beredskap har inngått tariffavtale.

Hva betyr dette for kundene?

Det er vanskelig å spå utfallet av de kommende lønnsforhandlingene. Her er det tre parter, Parat, Arbeidsforbundet og arbeidsgiversiden ved NHO Service og handel som skal komme til enighet. I ytterste konsekvens kan det bli en streik. Omfanget av en. evt. streik, og hvilke kunder som vil berøres er for tidlig å si noe om. Håpet er at partene kommer til en enighet uten streik. Resultatet av forhandlingene vil naturlig nok kunne påvirke prisene for vektertjenester generelt i hele bransjen.  

Mer om forhandlingene:

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/lonn-og-tariff/oppgjoret-2024/nytt/brudd-i-forhandlinger-om-vekteroverenskomsten/

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge