Skip to main content

Informasjon om håndtering av Koronaviruset

Securitas følger utviklingen av Koronaviruset og vi forholder oss til oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Publisert
06 mars 2020 00:00

Våre leveranser er per dags dato i begrenset grad påvirket av Koronaviruset og daglig drift går som normalt. Vi har igangsatt følgende tiltak:

  • Reiseforbud er innført på alle forretningsreiser til utlandet som ikke er kritiske frem til 1. april 2020.
  • Våre beredskapsplaner med risiko- og sårbarhetsanalyser er oppdatert og tiltak iverksettes fortløpende ved behov. Dette innbefatter blant annet planverk for ivaretakelse av kunder ved sykdom hos våre ansatte.
  • Ansatte er informert om viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon.
  • Ansatte som har vært ute og reist skal ta kontakt med nærmeste leder for individuell vurdering før de stiller på jobb.
  • Vi oppfordrer ansatte til ikke å reise til områder med vedvarende smitte.

Ved spørsmål oppfordrer vi våre kunder om å ta kontakt med sin kundekontakt i Securitas.

Følg rådene fra Folkehelseinsituttet her.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge