Skip to main content

Kunnskapsministeren kick-startet læreplassjeger-kampanjen

Fredag 11. juni ble årets læreplassjeger-kampanje kickstartet hos Securitas med kunnskapsminister Guri Melby, adm.dir. i NHO Ole Erik Almlid og konstituert leder i LO Peggy Hessen Følsvik til stede. Adm.dir. Martin Holmen representerte Securitas sammen med fagopplæringsleder Tom Andersen og lærlingene Gabriel Karatepe og Sandra Haugan.

Publisert
11 juni 2021 21:29

Læreplassjeger-kampanjen kjøres i regi av WorldSkills og har som mål å rekruttere flere læreplasser og lærebedrifter. Kampanjen arrangeres i samarbeid med fylkeskommuner, opplæringskontor, organisasjoner og skoler. Daglig leder i WorldSkills, Bjørnar Valstad innledet med å fortelle at det er 21.600 ungdommer som har søkt læreplass neste skoleår, og at behovet for å rekruttere flere bedrifter som kan ta imot disse er stort.

Securitas har i dag 150 lærlinger over hele Norge, fordelt på fagene sikkerhet, førstelinjefaget, telekommunikasjonsmontør, IKT-servicefag og dataelektronikk og har over mange år jobbet målrettet med rekruttering og oppfølging av lærlinger.

- Samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar ved å tilby læreplasser sikrer vi også rekruttering av svært kompetente medarbeidere. Lærlingene bidrar til å utvikle selskapet på en positiv måte, og etter ferdig utdanningsløp har fagarbeiderne svært god forståelse for faget, kundene og Securitas sitt samfunnsoppdrag. Securitas har over mange år bidratt til utvikling av sikkerhetsfaget ved å delta i fagprøvenemder, læreplangrupper, klagenemd og eksamensnemd i Utdanningsdirektoratet, fortalte adm.dir. Martin Holmen i Securitas.

Kunnskapsminister Guri Melby applauderte læreplassjeger-kampanjen og ga skryt til partene som står bak initiativet.

Om lærlingeordningen

Lærlingeordningen er en del av det norske offentlige utdanningssystemet, og ansvaret ligger hos fylkeskommunene. I læretiden gis både opplæring og mulighet til å arbeide praktisk i faget. Bedriften og lærlingen følger en læreplan som beskriver hva h*n skal kunne når opplæringen er gjennomført.  Ved oppstart av læretiden inngås en opplæringskontrakt med bedriften, eller med et opplæringskontor. I tillegg inngås en arbeidsavtale med bedriften.
Den vanligste måten å gjennomføre et lærlingeløp i dag er at eleven først går to år på videregående skole for så å søke læreplass. Læretiden blir da to år (noen fag har lengre læretid). Det er også mulig å starte direkte i lære og ta hele opplæringen der, eller gå ett år på skolen og så tre år i lære.

Om WorldSkills

WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Yrkeskonkurranser er et viktig virkemiddel. WSN ble stiftet i 1990 og fylte 30 år i 2020.

Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge