Skip to main content

Oppdatering, Vekteroverenkomsten: Mekling for vektere

Securitas ønsker herved å informere alle kunder om følgende forhold vedrørende vekteroverenkomsten.

Publisert
10 mai 2024 15:39

Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat brøt forhandlingene med NHO Service og Handel om forslag til revidert overenskomst for vektere 2024-2026.

Mekling hos Riksmekleren ble fastsatt til 9. og 10. mai 2024. Hvis de ikke kommer til enighet i forhandlingene innen fristen i dag 10. mai (forhandlingsfristen kan bli forlenget), kan utfallet bli streik.
Vi håper selvsagt at partene kommer til enighet. Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat har da varslet plassfratredelse for vel 500 vektere i Securitas AS. 

Viktig å vite, hvis utfallet blir streik

Hvis utfallet blir streik vil i første fase Securitassentralen rammes i betydelig grad der et stort antall ansatte tas ut fra mandag 13. mai kl. 06:00. 
Securitassentralen leverer tjenester relatert til vekterovervåkning og formidlingstjeneste. Formidlingstjenesten vil i særlig grad bli berørt.

Det vil derfor ikke være kapasitet til å håndtere formidlingstjenester som; vakttelefon, nødtelefon, beredskapstelefon, bomiljøformidling, outsourcet kundesenter, sentralbordtjeneste m.m.

Vår Alarmstasjon vil i første fase ikke berøres i betydelig grad.  

Hvis utfallet blir streik er dette en lovlig arbeidskonflikt, vil kontraktens ”force majeure”-regler bli gjort gjeldende som følge av streiken, dvs. forhold som er utenfor vår kontroll. 
Håpet er selvsagt at partene kommer til en enighet uten streik.

Vennlig hilsen
Securitas AS

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge