Skip to main content

Streiken i vekterbransjen

Vi beklager de vanskeligheter arbeidskonflikten i vekterbransjen påfører våre kunder. Vekterstreiken har nå pågått siden 16. september og er et resultat av en arbeidskonflikt mellom arbeidsgiversiden, representert ved NHO Service og Handel, og arbeidstakerorganisasjonen Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

Publisert
30 november 2020 15:18
Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) har pr. 30.11.2020 tatt ut 1438 av sine medlemmer som er ansatt i Securitas i streik, og ytterligere 87 medlemmer tas ut fra og med 2. desember kl 00:00.
 
Dette medfører at vi ikke kan utføre våre tjenester på en tilfredsstillende måte, og vi har ikke kapasitet til å bemanne vår alarmstasjon. Også vår utrykningstjeneste er berørt i varierende grad, avhengig av hvor mange som er tatt ut i streik lokalt.
 
På bakgrunn av dette må vi be våre kunder om å treffe nødvendige tiltak for å kompensere for bortfall av vår alarmstasjonstjeneste.
 
Vi gjør alt som står i vår makt for å finne en løsning på denne konflikten, og beklager igjen de utfordringer dette påfører deg.
Dersom du skulle ha noen spørsmål vedrørende dette, ber vi om at du sender en e-post merket "streik" til alarm@securitas.no, eller tar kontakt med din lokale avdeling i Securitas.
 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge