Skip to main content

Brukervilkår Securitas Installer App

Disse brukervilkårene gjelder for bruk av applikasjonsprogramvaren [INSTALLER APP] («Tjenesten»), og gjelder mellom den faktiske personen som benytter Tjenesten («Bruker» eller «Du») og Securitas AS.

§ 1 Generelle bestemmelser og bruksvilkår

Du kan bruke Tjenesten dersom enten du eller kunden din har en alarminstallasjon med abonnement fra Securitas eller dersom du er alarminstallatør med tilkobling til et nød- og servicesenter for Securitas. Du kan bruke Tjenesten på en mobil enhet med operativsystemene Apple iOS eller Android. Bruker er ansvarlig for å benytte operativsystem som Tjenesten støtter.

Securitas gir en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig og gjenkallelig rett til å bruke Tjenesten. Tredjeparts bruk av Tjenesten på vegne av Bruker, kopiering, reproduksjon, modifisering, tilpassing, omvendt utvikling, dekompilering, overføring, utveksling og oversetting av Tjenesten, samt produksjon av avledede produkter av noe slag er forbudt.

Tjenesten er gratis å laste ned og bruke. Securitas står fritt til å videreutvikle, stanse eller avvikle Tjenesten, herunder å tilføye, avvikle eller endre innhold og funksjonalitet. Stansing, avvikling eller endringer av Tjenesten vil ikke gi Bruker rett til kompensasjon.

Du godtar at vilkårene til din egen mobiloperatør fortsetter å gjelde når du bruker Tjenesten. Dette kan føre til at mobiloperatøren belaster deg for kostnadene for datatilgang mens Du bruker Tjenesten eller eventuelle gebyrer pålagt av tredjeparter. Du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til bruken av Tjenesten.

§ 2 Tilgang til Tjenesten

Tjenesten vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 07:00 til 18.00. Du erkjenner imidlertid at Tjenesten leveres via internett og mobilnettet, og at kvalitet og tilgjengelighet til Tjenesten kan påvirkes av faktorer som ligger utenfor Securitas sin kontroll. Tjenesten skal kun brukes når man er på lokasjonen der service skal utføres.

Securitas påtar seg intet ansvar dersom Tjenesten skulle være utilgjengelig, dersom det er problemer med eller umulig å laste ned innhold eller få tilgang til innhold eller for andre eventuelle feil i kommunikasjonssystemer som kan føre til at Tjenesten ikke er tilgjengelig.

§ 3 Tilgangsstyring og datasikkerhet

For å benytte Tjenesten må Du opprette din egen personlige brukerprofil.

Av sikkerhetshensyn bør passordet inneholde minst åtte (8) tegn og maksimalt ti (10) tegn, samt minst ett siffer og én bokstav.

Du vil bli tildelt et unikt ID-nummer og PIN-kode fra Securitas til bruk i Tjenesten. PIN-koden er personlig og det er bare Du som har lov til å bruke PIN-koden i Tjenesten.

Det er ikke tillatt å gi andre din påloggingsinformasjon eller tilgang til brukerkontoen. Du er ansvarlig for å endre passord eller kode ved mistanke om at dette er kommet på avveie. Kontakt eventuelt Securitas om Du trenger hjelp til å stenge eller gjenvinne tilgang.

 

Securitas sin håndtering av din personlig data gjort tilgjengelig eller generert via Tjenesten er underlagt Securitas personvernerklæring tilgjengelig på https://www.securitas.no/om/personvern/

§ 4 Ansvar

Du er fult ut ansvarlig for eventuelle skader hvis du ikke overholder disse vilkårene ved bruk av Tjenesten.

Securitas er ikke ansvarlig for feil i innhold eller funksjoner i Tjenesten eller for skader forårsaket av Tjenesten, herunder krav om skadeserstatning eller misligholdsbeføyelser, med mindre skaden er forårsaket av Securitas som følge av overlegg eller grov uaktsomhet. Securitas er heller ikke ansvarlig for skader forårsaket av at en dataendring ikke ble behandlet i tide.

§ 5 Immaterielle rettigheter

Tjenesten og innholdet i Tjenesten, inkludert opplysninger, bilder, tekst og programkode samt annen programvare, tilhører Securitas eller deres respektive lisensgivere.

§ 7 Mislighold

Dersom brukervilkårene brytes, kan Securitas si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Brukeren fra Tjenesten.

Securitas kan kreve erstattet økonomisk tap forårsaket av mislighold

§ 8 Tvister

Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med bruk av Tjenesten. Norsk lov skal legges til grunn for domstolsbehandling.

Sist oppdatert 05.03.2019

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge