Skip to main content

Workplace - Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan din personopplysninger samles inn, brukes og deles når du bruker Workplace. Personvernreglene gjelder ansatte i og konsulenter som jobber på vegne av Securitas i Norge.

1. Omfang og formål

1.1 Vi beskytter ditt privatliv og vi ønsker å ta ansvar for å være rettferdige og transparente når det gjelder innsamling og bruk av dine personopplysninger. Workplace er en online plattform laget av Facebook, der du som bruker kan samarbeide og dele informasjon på jobben. Workplace-plattformen inkluderer nettsteder, applikasjoner og relaterte online tjenester for Workplace Premium (heretter samlet "tjenesten").

1.2 Denne personvernerklæringen beskriver hvordan informasjonen din blir samlet inn, brukt og delt når du bruker tjenesten og gjelder for behandlingen av dine personopplysninger utført i forbindelse med bruken av tjenesten. Denne personvernerklæringen gjelder ansatte hos og konsulenter som jobber på vegne av Securitas AS (org nr: 920144950) og ansatte hos og konsulenter som jobber på vegne av eller Securitas transport aviation security AS (org nr 990351449)

1.3 Tjenesten leveres til deg av arbeidsgiveren din, dvs. Hvis du er ansatt i Securitas AS, blir tjenesten gitt deg av Securitas AS, og hvis du er ansatt i Securitas transport aviation security AS, blir tjenesten gitt deg av Securitas transport aviation security AS.

1.4 Hvis du jobber som konsulent på vegne av Securitas AS eller Securitas transport aviation security AS og du har fått tilgang til tjenesten, blir tjenesten gitt deg av selskapet som du utfører konsulentoppdraget ditt for.

1.5 Hvis du er ansatt i Securitas AS (org nr: 920144950), er Securitas AS ansvarlig for behandling av personopplysninger av dine personopplysninger i forbindelse med din bruk av tjenesten. Vennligst se kontaktinformasjon i avsnitt 10.1 nedenfor.

1.6 Hvis du er ansatt i Securitas transport aviation security AS (org nr: 990351449), er Securitas transport aviation security AS ansvarlig for behandling av personopplysninger av dine personopplysninger i forbindelse med din bruk av tjenesten. Vennligst se kontaktinformasjon i avsnitt 10.2 nedenfor.

1.7 Securitas AS og Securitas Transport Aviation Security AS omtales nedenfor som "Securitas", "vi", "oss" eller "vår".

1.8 Vær oppmerksom på at tjenesten er adskilt fra alle andre Facebook-tjenester du kan bruke. Slike andre Facebook-tjenester leveres til deg av Facebook og er underlagt deres egne betingelser. For å unngå misforståelser, gjelder ikke denne personvernerklæringen for slike tjenester.

2. Hvilken kategori av personopplysninger samler vi om deg

Securitas kan samle inn og behandle følgende typer personopplysninger når du, dine kolleger eller andre brukere av Securitas Group bruker tjenesten:

 • Kontaktinformasjonen din, for eksempel ditt fulle navn og e-postadresse
 • Ditt brukernavn og passord
 • Din tittel, avdelingsinformasjon og annen informasjon knyttet til ditt arbeid eller Securitas
 • Innhold, kommunikasjon og annen informasjon du gir når du bruker tjenesten, inkludert når du registrerer en konto, oppretter eller deler innhold og sender meldinger eller kommuniserer med andre. Det kan inkludere informasjon i eller om innholdet du deler (for eksempel metadata), for eksempel plasseringen av et foto eller datoen da en fil ble opprettet
 • Innhold, kommunikasjon og informasjon gitt av andre personer mens du bruker tjenesten. Dette kan omfatte informasjon om deg, for eksempel når de deler eller kommenterer et bilde av deg, sender en melding til deg, eller laster opp, synkroniserer eller importerer kontaktinformasjonen din;
 • All kommunikasjon med andre brukere av tjenesten
  Brukerkommunikasjon, tilbakemelding, forslag og ideer sendt til Securitas
 • Faktureringsinformasjon (dvs. hvis kontoen din har vært aktiv den siste måneden); og
 • Informasjon som du gir når du eller Securitas kontakter eller engasjerer plattformens støtte angående tjenesten.

3. Hvordan bruker vi dine personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål og basert på følgende juridiske grunnlag:

Formål med behandlingen Juridisk grunnlag for behandlingen
Dine personopplysninger behandles for at Securitas skal kunne gi deg en brukerkonto, gi deg tilgang til tjenesten og administrere din brukerkonto i tjenesten. Behandlingen er nødvendig for din arbeidsavtale med Securitas AS eller Securitas Transport Aviation security AS
Tjenesten skal være den primære kommunikasjonsplattformen for informasjon som ikke er av operativ karakter eller forretningsstyring innen Securitas AS og Securitas transport aviation security AS. Tjenesten er dermed et arbeidsverktøy for alle ansatte og konsulenter som får tilgang til tjenesten.
Securitas kan også bruke din personopplysninger med det formål å kontrollere, forhindre, etterforske eller iverksette andre handlinger i forhold til misbruk av tjenesten eller brudd på retningslinjer og regler for bruk av Workplace, eller denne personvern-erklæringen, eller i forbindelse med juridiske handlinger, mistanke om svindel eller potensielt trusler mot Securitas eller andres rettigheter Behandlingen er basert på en berettiget interesse, etter en balanse avveining der følgende hensyn er lagt til grunn:
- Securitas interesse for å undersøke mistanke om misbruk av tjenesten og iverksette tiltak mot misbruk av tjenesten, eller brudd på retningslinjer og regler for tillatt bruk av Workplace eller denne personvernerklæringen.
- Securitas interesse for å etterforske og bevise brudd eller trusler mot dens interesser / rettigheter
- En tredjeparts interesse i å etterforske og bevise brudd eller trusler mot dens interesser, mot hans / hennes interesser / rettigheter og / eller
- Norske eller utenlandske myndigheters interesse for å drive rettshåndhevelsesvirksomhet og samle bevis for slike formål.

 

4. Deling av dine personopplysninger

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere under følgende omstendigheter og av følgende grunner:

Ansatte i Securitas AS eller Securitas Transport Aviation Security AS:

Dine persondata vil bli delt med våre ansatte. Våre ansatte behandler bare dine personopplysninger hvis det er nødvendig for dem å utføre sine oppgaver, og slike ansatte vil bare behandle dine personopplysninger på våre instruksjoner og i samsvar med denne personvernerklæringen.

Tjenesteleverandører fra tredjepart:

Vi deler din persondata med tredjeparts tjenesteleverandører som bistår Securitas ved å tilby tjenester relatert til Securitas virksomhet og som derfor behandler personopplysninger på vegne av Securitas.

Dette inkluderer:

 

 • IT-infrastrukturleverandører, utviklere og lagringsleverandører.
 • IT vedlikeholds leverandører, og
 • Andre tredjeparts tjenesteleverandører som programvareleverandører og tjenesteleverandører som letter og / eller gir oss tjenester for at vi skal kunne gi deg tilgang til tjenesten.

Disse tredjeparts tjenesteleverandørene har rett til å bruke dine personopplysninger bare på den måten som er nødvendig for å gi oss sine tjenester, og de har ikke noen uavhengig rett til å behandle eller dele dine personopplysninger.


Securitas vil videre dele din personlige informasjon som Securitas samler inn med Facebook som den ultimate leverandøren av tjenesten for at Facebook skal kunne tilby og støtte tjenesten og i samsvar med andre instruksjoner de mottar. Facebook kan bruke dine personopplysninger for eksempel:

 • Kommunisere med brukere og administratorer om deres bruk av tjenesten.
 • Styrke sikkerheten og sikkerheten til tjenesten for Securitas og andre brukere, for eksempel ved å undersøke mistenkelig aktivitet eller brudd på gjeldende vilkår eller retningslinjer.
 • Personalisere dine og Securitas-opplevelser som en del av Facebooks tilbud om tjenesten
 • Utvikle nye verktøy, produkter og tjenester i Securitas
 • Koble aktiviteter i tjenesten til forskjellige enheter som brukes av samme person for å forbedre den generelle driften av tjenesten.
 • Identifisere og rette feil som kan oppstå og
  gjennomføre data og systemanalyse, inkludert forskning for å forbedre tjenesten.

Konsernselskapet til Securitas: Vi deler dine personopplysninger med våre datterselskaper og konsernselskaper som behandler dine personopplysninger på våre vegne. Disse er pålagt å behandle slike personopplysninger bare i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med denne personvernerklæringen. De har ingen uavhengig rett til å behandle eller dele din personopplysninger.

Andre brukere: Dine personopplysninger kan være tilgjengelig for andre brukere av tjenesten. Informasjonen din vil bare bli delt med andre brukere i selskapet ditt og i Securitas Group.


5. Overføring av dine personopplysninger utenfor EU / EØS

Personopplysningene som vi samles inn om deg kan overføres og behandles i et land utenfor EU / EØS (dvs. i et såkalt tredjeland), inkludert land som EU-kommisjonen ikke anser har et tilstrekkelig vern av personopplysninger. I et slikt tilfelle vil vi ta alle nødvendige skritt i henhold til gjeldende lov for slik overføring av dine personopplysninger skal gjøres i samsvar med gjeldende lov. Vi vil bare overføre dine personopplysninger til et land som ikke er EU / EØS hvis (i) EU-kommisjonen har bestemt at det aktuelle tredjeland har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller (ii) når overføringen er beskyttet av passende sikkerhetstiltak i form av standard EU klausuler godkjent av EU kommisjonen, se mer om dette her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en (i henhold til artikkel 46 (2) i personvernforordningen (2016/679))) eller der mottakeren har en sertifisering av personvernet hos det amerikanske handelsdepartementet (se også på https://www.privacyshield.gov/welcome) (i henhold til artikkel 45 i databeskyttelsesforordningen ). Hvis du ønsker mer informasjon om overføring av dine personopplysninger eller angående sikkerhetsforholdene vi bruker, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen under punkt 10 nedenfor.


6. Tredjeparts lenker og innhold

Tjenesten kan inneholde lenker til nettsteder og tjenester levert og vedlikeholdt av tredjepart. Slike tredjeparts nettsteder og / eller tjenester kan styres av dine egne bruksvilkår og personvernregler, og din bruk av slike nettsteder og / eller tjenester vil bli styrt av og underlagt slike vilkår for bruk og personvernregler. Du bør gå gjennom bruksvilkårene og personvernreglene for hvert nettsted og / eller tjeneste du besøker / bruker. Du forstår og samtykker i at Securitas ikke støtter og at Securitas ikke er ansvarlig for oppførselen, funksjonene eller innholdet på slike tredjeparts nettsteder og / eller tjenester eller for transaksjoner du kan inngå med leverandøren av slike nettsteder og / eller tjenester.

7. Lagring


7.1 Dine personopplysninger lagres så lenge du har en brukerkonto i tjenesten. Securitas lagrer ikke dine personopplysninger etter at brukerkontoen din er deaktivert eller avsluttet, med mindre det er nødvendig å lagre slike data for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å beskytte Securitas interesser (f.eks i forhold til en pågående juridisk prosess) og i så fall vil vi bare lagre dataene i den tiden som er nødvendig for å oppfylle formålet med slik fortsatt behandling. Imidlertid tar det vanligvis rundt 90 dager å slette en brukerkonto etter at den er avsluttet, og noe informasjon kan være igjen i en viss tid deretter i sikkerhetskopier.

7.2 Vær oppmerksom på at innhold du oppretter og deler i tjenesten eies av Securitas og kan forbli i tjenesten og være tilgjengelig selv om Securitas deaktiverer eller avslutter din brukerkonto (dvs. innhold som du leverer i tjenesten ligner på andre typer innhold (for eksempel presentasjoner eller bokstaver) som du genererer som en del av ansettelsen)

8. Dine rettigheter

8.1 Du kan få tilgang til, rette eller slette informasjon som du har lastet opp til tjenesten ved å bruke verktøyene som er tilgjengelige i tjenesten (for eksempel ved å redigere profilinformasjonen din eller gjennom aktivitetsloggen). Hvis du ikke klarer å administrere informasjonen din ved hjelp av verktøyene i tjenesten, kan du se ytterligere informasjon om dine rettigheter nedenfor og kontakte oss hvis du ønsker å utøve dine rettigheter.

8.2 Innsynsrett: Du har rett til å be oss om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg og i så fall skaffe deg en kopi av personopplysningene som vi behandler om deg ved å be om et såkalt registerutdrag. Vær oppmerksom på at hvis vi mottar en innsynsforespørsel, kan vi be deg om å gi tilleggsinformasjon for å sikre effektiv håndtering av forespørselen din og for å sikre at informasjonen blir gitt til rett person.

8.3 Rett til rettelse: Du har rett til, uten unødig forsinkelse, å få uriktig personopplysninger som vi behandler rettet opp/korrigert. I henhold til denne rettigheten har du også rett til, med hensyn til formålet med behandlingen, å få komplette personopplysninger supplert.

8.4 Rett til å slette: Du har rett til å be oss om å slette personopplysninger som vi behandler om deg, og vi plikter, uten unødig forsinkelse, å slette de relevante personopplysningene under visse omstendigheter, for eksempel hvis dataene ikke lenger er nødvendige for de formålene de er samlet under eller behandlet på annen måte. Du kan be oss om mer informasjon om hvilke omstendigheter vi er pålagt å slette dine personopplysninger ved å kontakte oss på informasjonen som er spesifisert i avsnitt 10 nedenfor. Vær oppmerksom på at vi ikke er pålagt å slette dine personopplysninger hvis vi kan bevise at behandlingen er nødvendig for at vi for eksempel skal oppfylle en juridisk forpliktelse pålagt Securitas eller å etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav eller hvis vi har andre juridisk grunnlag for å beholde informasjonen.

8.5 Rett til begrensning: Du har rett til å be oss om å begrense vår behandling av dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler er riktige, kan du be om en begrenset behandling i løpet av tiden vi trenger for å sjekke om personopplysningene er riktige. Du kan be oss om mer informasjon under hvilke omstendigheter vi er forpliktet til å begrense behandlingen av dine personopplysninger ved å kontakte oss om informasjonen som er beskrevet i avsnitt 10 nedenfor.

8.6 Retten til å innvende: Du har rett til når som helst å motsette deg Securitas 'behandling av dine personopplysninger på grunnlag som angår din spesielle situasjon hvis behandlingen er basert på for eksempel legitime interesser. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil Securitas ikke lenger ha rett til å behandle dine personopplysninger basert på et slikt juridisk grunnlag, med mindre Securitas kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og frihet eller om behandlingen skjer for å fastsette, utøve eller forsvare ett juridisk krav

8.7 Rett til dataportabilitet: Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller på utførelsen av en avtale med deg, har du rett til, hvis behandlingen foregår automatisk, å få en kopi av personopplysningene knyttet til deg og som du selv har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt digitalt format, og overført til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindre det. Videre har du rett til å be om at denne informasjonen overføres direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig, hvis det er teknisk mulig for oss (såkalt dataportabilitet).

8.8 Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lov, har du rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndigheten (for eksempel Datatilsynet) i ditt hjemland, eller i landet der den påståtte overtredelsen skjedde.

8.9 Hvis du ønsker å få en kopi av personopplysningene som vi behandler om deg, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter nevnt over, kan du kontakte oss (se kontaktinformasjon under punkt 10 nedenfor).

9. Endringer i denne personvernerklæringen

Securitas forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Securitas vil og før Securitas gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, gi deg et klart varsel om det på en måte som er passende for omstendighetene, for eksempel ved å gi deg ett klart varsel om dette i tjenesten.

10. Kontakt informasjon


10.1 Hvis du er ansatt i Securitas As eller i Securitas Transport Aviation Security AS og har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, denne personvenrerklæringen, ellers har synspunkter på Securitas AS/ Securitas Transport Aviation Security AS sin behandling av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som ovenfor, kan du kontakte Securitas AS eller Securitas ASs behandlingsansvarliges representant ved:

Securitas AS
Postboks 100 Alnabru
0614 OSLO
Att: Personvernombud / DPO
E-mail: personvern@securitas.no

Kontaktdetaljer til Securitas AS/ Securitas Transport Aviation Security AS DPO/data protection officer on. Personvernombud:
Securitas AS
Att: Data Protection Officer/ Personvernombud
Besøksadresse: Bøkkerveien 5, 0579 OSLO
E-mail: personvern@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge