Bli Vekter! Vekterkurs i regi av Securitas - Søk her »

De aller fleste arbeidsoppgavene en har som vekter er servicefunksjoner, i kombinasjon med høyt fokus på sikkerhet og forebygging.

Securitas AS er av Politidirektoratet godkjent som leverandør av vekterkurs trinn 1 - 3. Kursene følger de krav som "Lov om vaktvirksomhet" stiller til teoretisk opplæring av vaktpersonell. Vekterkurs arrangeres over hele landet. Kurstilbud og -steder settes opp etter behov.

Krav til kursdeltakelse

For å kunne gjennomføre vekteropplæring i regi av Securitas må du ha fylt 18 år, samt beherske norsk muntlig og skriftlig.

Fra 1. januar 2018 iverksettes nye krav til vekterutdanning. De som har fullført dagens opplæring med vekteropplæring trinn 1, 2 og 3, vil fortsatt ha sin godkjenning som vektere. Derimot vil en eventuell delvis fullført opplæring miste sin gyldighet fra nyttår. Dersom man har fullført trinn 1 og 2 men ikke trinn 3, vil man ikke lenger være godkjent som vekter og må starte sin utdanning på nytt.

Tider og priser

  • Trinn 1: 15 timer (tre dager) - 6500,- per pers.
  • Trinn 2: 30 timer (fire dager) - 4000,- per pers.
  • Trinn 3: 50 timer (åtte dager) - 8500,- per pers.

Alle kurs avvikles på dagtid. Påmelding er bindende, begrenset deltakerantall. Ved unnlatt fremmøte eller avbestilling senere enn 5 virkedager før kursstart blir det belastet 100 %. Ved avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes 50 % av kursprisen. Kurset faktureres deltakeren direkte dersom ikke annet er oppgitt.

NAV

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke kursene. Dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke kursavgiften må bekreftelse på dette sendes Securitas i god tid før kurset starter.

Kurs og ansettelse

Securitas gjør oppmerksom på at kursene ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Ved senere søknad om stilling i et vaktselskap vil allerede tilbakelagt godkjent vekteropplæring gi en konkurransefordel i forhold til andre søkere.

Over 18? Lyst å bli vekter?

Med vekteropplæring fra Securitas har du mulighet til å søke spennende og varierte jobber. 

Les mer om Securitas vekteropplæring!

Under 18? Lyst til å bli lærling?

Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærlingbedrift for sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, og har over 100 lærlinger hos oss!

Les hvordan du kan bli Securitas-lærling!