Bli Vekter! Vekterutdanning i regi av Securitas

De aller fleste arbeidsoppgavene en har som vekter er servicefunksjoner, i kombinasjon med høyt fokus på sikkerhet og forebygging.

Securitasskolen tilbyr nasjonal grunnutdanning for vektere.

Securitas AS er godkjent som leverandør av lovpålagt vekterutdanning og tilbyr denne utdanningen gjennom vår egen skole «Securitasskolen».

Fra 1. januar 2018 iverksettes nye krav til vekterutdanning. De som har fullført dagens opplæring med vekteropplæring trinn 1, 2 og 3, vil fortsatt ha sin godkjenning som vektere. Derimot vil en eventuell delvis fullført opplæring miste sin gyldighet fra nyttår. Dersom man har fullført trinn 1 og 2, må trinn 3 være fullført innen 1. april 2018. Dato og påmelding til trinn 3 finner du på www.vekterkurs.no.

Den nye vekterutdanningen 

Utdanningen består av e-læring, klasseromsundervisning og praktisk opplæring og gjennomføres med:

 • 47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres hjemme og må fullføres før deltakeren møter opp for klasseromsundervisning.
 • 65 klokketimer undervisning i klasserom.
 • 45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
 • 4 timer teoretisk oppsummering
 • 6 timer eksamen som består av en flervalgprøve og en caseoppgave. Deltaker må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor. Denne eksamen må være bestått for å få utdanningen godkjent.

Utdanningen går over totalt 163 timer og gjennomføres på dagtid mandag til fredag over cirka 4 uker.

Det er et krav at deltakere behersker norsk skriftlig og muntlig. For å få jobb som vekter, er det krav om tilfredsstillende vandel.

PRIS: kr 27.900,- for hele utdanningen, inkludert undervisningsmateriell, lærebøker og lunsj alle dager.

Minimum kr 10.000,- skal betales ved oppstart av utdanning. Resterende beløp må være betalt før eksamen kan gjennomføres. Betaling skjer med Vipps eller per faktura.

Påmelding sendes til kurs@securitas.no
Avmelding må skje minst fem virkedager før første samlingsdag. Ved unnlatt fremmøte eller avbrutt utdanning, vil ikke innbetalt utdanningsavgift bli refundert.

Har du spørsmål vedrørende utdanningen, kan du sende en e-post til: kurs@securitas.no

Foreløpige datoer satt opp i 2018:

Oslo:

 • 23. april – 25. mai
 • 7. mai – 7. juni
 • 22. mai – 15. juni
 • 4. juni – 29. juni
 • 18. juni – 13. juli
 • 2. juli – 27. juli

Tromsø:

 • 28. mai – 22. juni

Bergen: 

 • 28. mai – 22. juni
 • 16. juli – 10. august

Stavanger:

 

Trondheim:

 • 28. mai – 22. juni
 • 24. september – 19. oktober

Kristiansand:

 • 2. mai – 6. juni

Sarpsborg:

 • 3. mai – 19. juni, kveld/helg

3. og 4. mai kl. 17:00-21:30
5. og 6. mai kl. 08:00-16:45
25. mai kl.17:00-21:30
26. og 27. mai kl. 08:00-16:45
31. mai og 1. juni kl. 17:00-21:30
2. og 3. juni kl. 08:00-16:45
8. juni kl. 17:00-21:30
9. og 10. juni kl. 08:00-16:45
15. juni kl. 17:00-21:30
16.,17.,18., og 19. juni kl. 08:00-16:45

NAV

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke vekterutdanningen. Dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke opplæringsavgiften må bekreftelse på dette sendes til Securitas i god tid før utdanningen starter.

Utdanning og ansettelse

Securitas gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Ved senere søknad om stilling i et vaktselskap vil allerede tilbakelagt godkjent vekteropplæring gi en konkurransefordel i forhold til andre søkere.

Over 18? Lyst å bli vekter?

Med vekteropplæring fra Securitas har du mulighet til å søke spennende og varierte jobber. 

Les mer om Securitas vekteropplæring!

Under 18? Lyst til å bli lærling?

Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærlingbedrift for sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, og har over 100 lærlinger hos oss!

Les hvordan du kan bli Securitas-lærling!