Skip to main content

Brannsikring av klinikker og helseinstitusjoner

I en helsevirksomhet gjelder ansvaret for brannsikkerheten både for ansatte og pasientene. Med mange mennesker på besøk kreves det gode rutiner. I tillegg er det et krav om riktig brannvernsutstyr, tydelige instruksjoner om hvordan mennesker skal evakueres.

1. Kartlegg risikoen for brann i helseinstitusjonen

Hva utgjør de største risikofaktorene for brann i helseinstitusjonen din? Det kan være alt fra brann på toaletter til å glemme å skru av kaffetrakteren på personalrommet. For å være trygg på at alle risikofaktorene blir identifisert, kan du henvende deg til Securitas for å få gjennomført en risikovurdering. Vi vurderer og dokumenterer de reglene og rutinene som gjelder i dag. Deretter gir vi anbefalinger om hva som bør forbedres.

 

Vanlige årsaker til brann i helseinstitusjoner

 

 • Brannstiftelse

Ved klinikker og andre helse- og omsorgsinstitusjoner kan folk komme og gå relativt fritt. Én av de vanligste årsakene til brann er dessverre brannstiftelse på toaletter eller andre steder som er tilgjengelige for offentligheten. Ved å installere røykvarslere utenfor eller i nærheten av toalettene blir du umiddelbart varslet hvis det oppstår en brann. • Brann i personalrommet

Selv om alt fokuset i en helsevirksomhet er på pasientene, trenger de ansatte et personalrom der de kan ta pauser og lade batteriene. Hvis noen glemmer å slå av elektrisk utstyr på kjøkkenet, for eksempel en kaffetrakter, kan det forårsake brann. Ved å installere tidsur på all elektronikk sikrer du at ingenting blir stående på uten tilsyn. • Brannfarlig materiale som ikke håndteres med forsiktighet

Det er viktig å gjennomgå hvor brannfarlige materialer, som gasser og legemidler, oppbevares. Det skal ikke lagres på et oppbevaringsrom sammen med generatorer eller annen elektronikk. Hvis det oppstår brann i et lite, lukket rom som inneholder brannfarlig materiale, er risikoen for eksplosjon veldig stor.

 

2. Sørg for at helseinstitusjonen utstyres med riktig brannslukningsutstyr

Når du har kartlagt risikofaktorer og forstått hva som kreves, er det tid for å utstyre lokalene med riktige produkter og løsninger. Siden det ofte går ukjente rundt i helseinstitusjoner, er det nødvendig med ekstra tiltak. Det er viktig at rommene er tydelig merket for å vise hvor man finner brannslukningsutstyr. I tillegg skal det alltid finnes brannslukningsutstyr innenfor en rekkevidde på 25 meter. Husk at du ikke bare er ansvarlig for dine ansatte, men også for pasienter og andre besøkene.

 

Disse produktene trenger du for å brannsikre helseinstitusjonen

 • Brannalarmer og sprinkleranlegg

Det er et krav at helse- og omsorgsforetak har brannalarmer og sprinkleranlegg. Hvis det oppstår en brann, er det viktig at alle i rommet blir oppmerksomme på det, slik at de raskt kan komme seg i sikkerhet. Like viktig er et godt fungerende sprinkleranlegg, som raskt kan slukke store områder, få situasjonen under kontroll og gjøre brannen mindre. Skal man kunne stole på brannalarmer og sprinkleranlegg, er det viktig å teste dem regelmessig slik at man avdekker eventuelle feil.

 • Tydelig informasjon om evakuering

Ved alle innganger skal det finnes en rømningsplan, som viser etasjeplan og hvilke veier som enten leder ut av rommet eller til en nærliggende branncellegrense. I tillegg til at rømningsplanen skal være tilgengelig ved alle innganger, skal det også være et skilt der rømningsplanen henger. Hvis det oppstår brann, er det viktig å ha nødbelysning som lyser opp rømningsveiene, og at det er piler på gulvet som viser hvilken retning man skal gå.

 • Riktig brannslukningsapparat for riktig type brannslukningsarbeid

Ulike typer branner krever ulike typer brannslukningsapparater, og derfor er det viktig å merke hvert enkelt apparat tydelig med hva det inneholder, og hvilken type slukking det skal brukes til. I tillegg til denne informasjonen må det være oppgitt når brannslukningsapparatet sist ble inspisert; vedlikehold skal gjøres årlig.

 

3. Arbeid proaktivt

Én av de største utfordringene ved en brann i helseinstitusjonen er å jobbe

som et team – selv med pasienter og besøkende du aldri tidligere har møtt. Forutsetninger for at dette skal fungere er tydelige rutiner, og at de ansatte har fått skikkelig opplæring. Både når det gjelder brannslukningsarbeid, men også for å avgjøre når et rom skal evakueres og hvordan det skal gjøres.

 

Opplæring som hjelper deg å redde liv 

 • Gi de ansatte opplæring i bruk av brannslukningsapparater

Hvis de ansatte ikke vet hvordan de skal bruke brannslukningsutstyret, har det ingen funksjon. Du må sørge for at de ansatte vet hvordan de skal bruke brannslukningsapparatene du har i lokalene, og at de lærer forskjellen på slukningsmidlene i brannslukningsapparatene. Securitas tilbyr for eksempel praktisk opplæring i brannsikkerhet, der man øver på å bruke brannslukningsutstyr.

 • Gi de ansatte de riktige verktøyene for å evakuere

Evakuering av en helseinstitusjon krever at et stort antall mennesker, pasienter og besøkende, som ikke kjenner hverandre, kommer seg ut på raskest og tryggest mulig måte. Det krever rutiner, og at det finnes egne evakueringsledere som sørger for at alle kommer seg ut. Skal evakueringen fungere, må evakueringslederne ha riktig opplæring og være trygge i rollen sin.

 •  Systematisk brannvernarbeid

Hvordan koordineres arbeidet med brannvernet? Er det tydelige rutiner og rollefordelinger, eller er det din jobb som leder å utvikle dette? Med vår opplæring i systematisk brannvernarbeid får du et godt grunnlag å bygge videre på.

 

4. Vær trygg i uventede situasjoner ved å innføre rutiner

Det er viktig å ha rutiner for vedlikehold av brannvernutstyret. Alle brannvernprodukter må fungere den dagen de skal brukes. Det er ditt ansvar å sørge for riktig utforming av brannsikkerheten, og at det gjennomføres brannvernkontroller regelmessig. Hvis det oppstår en ulykke, er det viktig at dere kommer raskt og effektivt sammen for å slukke brannen. Eller hvis brannen er for stor: at du får ansatte og pasienter ut i sikkerhet.

 

Øk brannsikkerheten ved hjelp av rutiner

 • Regelmessig vedlikehold

For å sikre at brannvernutstyret fungerer, må det kontrolleres regelmessig. Hvert produkt har en standard som må følges, og der oppgis det hvor ofte vedlikehold skal utføres. Dette kan vi i Securitas hjelpe deg med.

 • Rutine for nyansatte

Ved nyansettelser er det viktig at du informerer den ansatte om hvordan dere jobber med brannsikkerheten, og hvilke rutiner som gjelder.

 • Egenkontroll

Du må selv regelmessig kontrollere brannvernet i lokalene. Det betyr at du skal gå rundt og kontrollere at alt ser riktig ut, og at ingen har flyttet rundt på utstyret. Kanskje oppdager du under inspeksjonen at det trengs bedre rutiner for å håndtere brennbart materiell eller for å holde orden på lagerrom. Ikke glem å dokumentere egenkontrollen. 

 

Trygg partner med lang erfaring

Du trenger ikke gjøre dette selv. Securitas har en helhetlig tilnærming til brannsikkerheten din, og hjelper deg med å kartlegge risiko og gjennomføre opplæring. 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge