Skip to main content

Har noen slått av kaffemaskinen?

Brannforebygging er enklere når du er klar over risikoen du står overfor. Branner på arbeidsplassen kan forebygges med tiltak for brannsikkerhet i kombinasjon med informerte ledere og medarbeidere. Hvilke risikoer er relevante for bedriften din, og hva er riktig håndtering i en nødsituasjon?

Vi gir deg seks kjente risikoer for brann på arbeidsplassen, og forteller deg hvordan du kan redusere risikoen for at de oppstår.

Fordi alle arbeidsplasser er forskjellige vil Securitas besøke virksomheten din for å hjelpe deg med å identifisere behovene for nettopp din bedrift. Som en del av besøket gjennomfører vi en risikovurdering der vi ser på risiko for brann på din arbeidsplass. Deretter lager vi en oppsummering av hovedårsakene til branner på arbeidsplassen, og gir råd om grunnleggende prosedyrer for beskyttelse av liv og eiendeler.

 

1. Brannfare knyttet til elektriske apparater og åpen ild

Ansatte kan gjøre mye for å redusere risikoen for brann. En av de vanligste årsakene til brann er menneskelige feil. -Påslåtte og glemte elektriske apparater, tørrkokte panner på kokeplater, eller stearinlys. Vi anbefaler å etablere retningslinjer for åpen ild på jobben, fordel ansvar blant de ansatte og sett opp skilt. Husk at den sikreste prosedyren for levende lys er å forby dette helt. Ved å installere timere på all elektronikken din kan du forhindre at apparater og enheter blir slått på, og står på etter stengetid. Branntepper og brannslukningsapparater bør installeres på arbeidsplassens kjøkken.

 

Tips for brannsikkerhet på kjøkkenet

 • dokumentér og gjennomfør prosedyrer og regler
 • koble elektroniske enheter til timere
 • utstyr kjøkkenet med brannteppe og brannslukningsapparat

 

2. Brannfare fra naboer

Husk brannrisikoen andre bedrifter i nærheten kan utgjøre. Selv om virksomheten din kan ha lav risiko for brann, førsteklasses brannbeskyttelse og ansatte som er opplærte i brannsikkerhet, kan selskapet ved siden av ha en høyere risiko. Hold deg godt informert om aktiviteter i nærheten av bedriften din og risikoene de kan utgjøre. Det kan for eksempel hende at rømningsplanen må justeres med ny innsikt i aktivitetene til andre leietakere i området. Securitas hjelper deg med å identifisere dine behov og veilede riktige sikkerhetsprodukter for din eiendom.

 

Tips for å avdekke risikoer fra aktiviteter i nærheten

 • snakk med naboer og eiere av eiendommer om risikoen på områdene dere deler
 • gjennomgå og juster rømningsplanen ved brann 

 

3. Lek med ilden...

Dessverre er påsatte branner utenfor bygninger ikke uvanlig. Brennbare materialer, paller og lignende utendørs bør være minst fem meter fra veggene på eiendommen for å redusere risikoen for at en brann sprer seg til lokalene dine. Det samme gjelder røyking. Etablere retningslinjer for hvor ansatte har lov til å røyke, slik at dette skjer i trygg avstand fra bygningen.

 

Tips for å forhindre brann utendørs

 • fjern søppel og rusk rundt veggene på eiendommen
 • utpek et eget sted for røyking

 

4. Vedlikehold og besøk av håndverkere

Til tider kan lokalene trenge ulike typer vedlikehold. Arbeidene kan føre til løse gnister eller utilsiktede elektriske feil. Kontroller at du har dokumenterte prosedyrer for vedlikeholdsarbeid.

 

Tips for brannsikkerhet ved vedlikeholdsarbeid

 • etabler spesifikke prosedyrer for vedlikeholdsarbeid
 • informer besøkende på eiendommen om brannsikkerhetsprosedyren
 • fjern brennbart materiale fra området det jobbes med

 

5. Ingen brannsikkerhetsprosedyre for elektroniske apparater

Elektriske feil er en vanlig brannårsak. Etablere prosedyrer for kontroll av elektriske installasjoner. Koble fra telefon- og laptopladere når de ikke er i bruk, og pass på at du ikke overbelaster skjøteledninger med flere uttak og for mange enheter.

Elektriske sykler har litiumbatterier som mange sykkelpendlere må lade mens de er på jobb. Selv om risikoen er liten kan risikoen for en litiumbatteribrann ha store ulemper fordirøyken er svært giftig. Pass på at du har en prosedyre for lading av batterier på et fast og godt ventilert sted. 

 

Tips for sikkerhet for elektroniske enheter

 • Lagre og lade litiumbatterier på egnet sted
 • Etablere prosedyrer for kontroll av elektriske installasjoner
 • Koble fra ladere og bruk timer 

 

6. Mangel på ferdigheter og prosedyrer

Når en brann bryter ut er det viktig at alle i lokalene vet hva de skal gjøre. Arbeidsgiver har ansvar for å etablere prosedyrer og for å instruere ansatte om hva de skal gjøre ved brann. Det er avgjørende at alle trenes i bruk av brannslukningsapparat, brannteppe og evakuering av bygninger. Securitas tilbyr kurs som er skreddersydd for din virksomhet. Vi fokuserer på dine spesifikke behov, inkludert å lære ansatte prosedyrer for ulykkesforebygging, men også i hvordan du skal håndtere brannslukking og gi førstehjelp.

 

Tips for å håndtere en brann på arbeidsplassen

 • Utfør en full risikovurdering
 • Dokumenter alle prosedyrer
 • Øv ansatte og gjennomfør årlige brannøvelser
 • Utfør regelmessige vedlikeholdskontroller av alt brannutstyr

 

En skreddersydd risikovurdering overlater ingenting til tilfeldighetene

Målet med en risikovurdering er å sjekke hvilke prosedyrer du har på plass for øyeblikket, og hva du må legge til. Det neste trinnet i vurderingen er å gå gjennom brannforebyggende utstyr og slukkeytstyr. Har du alt nødvendig utstyr? Hvordan er det vedlikeholdt? Sist, men ikke minst: Har du et opplæringsprogram for ansatte?

Siden ingen bedrifter eller lokaler er like, vil risiko og krav til brannsikkerhet variere. Den generelle regelen er imidlertid at den største brannrisikoen er den du ikke er klar over.  Securitas er en pålitelig partner med har ekspertise på hvordan du best kan beskytte virksomheten din, og det første trinnet er at vi gjennomfører en risikovurdering i dine lokaler. 

For mer informasjon om risikovurdering og kurs, fyll ut kontaktinformasjonen din, så ringer en av våre rådgiver deg.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge