Skip to main content

Fem fordeler med å ha videoovervåking på offentlig sted

Når du jobber i helsesektoren, skal du fokusere fullt ut på å hjelpe pasientene dine og du skal slippe å bekymre deg for eksterne trusler eller farer. Med et overvåkingssystem får du ekstra øyne som kan holde oppsyn med lokalene og sikre at uautoriserte personer ikke kommer inn i lokalene. Det øker sikkerheten både for ansatte og pasienter.

Overvåkingskameraer er et praktisk verktøy for å skape trygget for deg og dine ansatte. De virker forebyggende på innbruddstyver og de sørger for at du kan konsentrere deg om det du kan best: å ta vare på pasientene dine.

I personvernregelverket finner man mange generelle regler for hvilke plikter en virksomhet har når den behandler personopplysninger - slik som opptak fra kamera. Disse pliktene må alle som driver kameraovervåking sette seg inn i og dette stiller igjen ekstra krav til helsesentre og andre helse- og omsorgsinstitusjoner som ønsker å benytte seg av kameraovervåking.

Kameraovervåking skal ikke godkjennes av Datatilsynet. Den som overvåker har selv ansvaret for å overholde alle reglene i loven før overvåkingen settes i gang. Vi i Securitas bidrar til at du er oppdatert i forhold personvernlovgivning og -retningslinjer for å sikre at kravene følges.

Les mer om lovfestede krav på Datatilsynets nettsider. Godkjent kameraovervåkning er en effektiv metode for å få bedre kontroll og øke sikkerheten til helseinstitusjonen din, og nedenfor lister vi opp sju fordeler. 

 

Forebyggende

De varene som oftest stjeles fra behandlingsrom og helsesentre er legemidler. Innbruddstyver vil operere i stillhet og unngå oppmerksomhet, derfor kan en personalinngang eller bakdør være veien inn. Ved å installere et overvåkningskamera rettet mot inngangen tilføyer du den variabelen potensielle innbruddstyver aller helst vil unngå: årvåkne øyne. Med andre ord kan kameraovervåking avverge forsøk på innbrudd. Det samme gjelder for å unngå graffiti og annet hærverk. Når kameraer er installert, reduseres risikoen for skade på eiendommen din.

 

Sikkerhet for de ansatte når de kommer og går

Overvåkningskameraer rettet mot personalinngangen gir også ekstra sikkerhet for de ansatte når de kommer og går fra jobb. De trenger ikke bekymre seg for at en ukjent person skal dukke opp bak dem i det øyeblikket de åpner døren. Hvis du ønsker å øke sikkerheten enda mer, kan en kameraoperatør overvåke eller kontrollere området før du åpner døren. Husk at det er viktig å merke områder som er videoovervåket med skilt, noe som tjener to formål: Du ivaretar informasjonsplikten om at området er kameraovervåket, og det har også en forebyggende virkning på potensielle innbruddstyver.

 

Enklere å handle hvis alarmen går

Det er ikke alltid enkelt å ringe politiet eller brannvesenet når alarmen går. Med hjelp av installerte kameraer kan en operatør raskt identifisere grunnen til at en alarm går av, og treffe de riktige tiltakene. Hvis det er et pågående innbrudd eller en brann, kan vi handle raskt og sende ut riktig personale. Hvis alarmen går ved en feil, kan kameraer bidra til å komme til riktig konklusjon og utelukke mistanke om kriminalitet. I tillegg til at kameraovervåkning er effektivt ved en pågående kriminell handling eller en ulykke, sparer det deg også for penger hvis det skulle vise seg å være en falsk alarm, og det ikke er behov for å sende noen til stedet.

 

Gi en beroligende effekt på venterommet

Hvis du har opplevd at det har vært mange hendelser på venterommet, kan kameraovervåking være løsningen. Uansett om kameraovervåkingen skjer i sanntid eller med opptak vil tilstedeværelsen av kameraer gjøre miljøet roligere og tryggere å være i.

 

Opptatt med en pasient når det ringer på døren? 

Hvis du jobber på en liten helseinstitusjon og ikke har en resepsjonist, kan det være fint ikke å måtte forlate pasienten du behandler bare fordi et bud ringer på døren. Med appen din kan du se hvem som er utenfor, og ved hjelp av adgangskontroll slippe personen inn.

 

Få hjelp fra en pålitelig sikkerhetspartner

Securitas hjelper deg med sikkerheten fra start til slutt. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har både ekspertisen og sikkerhetsutstyret du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i samsvar med behovene dine. På den måten kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din.

Vi kan ta ansvar for hele prosjektet, fra installasjon, service og operatørassistanse – eller deler av kjeden. Alt avhenger av hvilke behov du har. Hvis du velger å bruke Securitas for alle aspekter av sikkerhetsbehovene dine, får du et kontaktteam og en motpart i hele informasjonshåndteringen, og unngår slik detaljert planlegging med flere leverandører.

 

 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge