Skip to main content

Reduser risikofaktorer for butikkpersonell

Å jobbe i butikk innebærer varierte arbeidsdager og å snakke med mange mennesker. Arbeidsbelastningen kan imidlertid være stor, og risikoen for tyverier og konfrontasjoner kan bekymre de ansatte. Ved å kjenne til de vanligste farene ved butikkarbeid, reduserer du risikoen og de ansatte vet hvordan de skal håndtere uventede situasjoner.

Gjør det enklere for dem som tilbringer tid i lokalene

Butikker besøkes av mange mennesker og mest sannsynlig tenker få av dem på sikkerhet når de handler. Derfor er det særlig viktig at rømningsveier er tydelig merket og frie i butikkens åpningstider. Pass på at ingenting blokkerer rømningsveiene eller brannslukningsutstyret i butikken. Hvis det oppstår en ulykke, må de ansatte hjelpe kundene ut av butikken. Her kan Securitas hjelpe deg ved å gå gjennom rømningsplanen og øve på rømningsveier.

 

Kontroller løse elektriske kabler og lagring nær strømkilder

Dessverre er brannstiftelse ikke uvanlig, og lagring av brennbare materialer, som paller, utenfor lokalene kan føre til at en brann sprer seg raskt. Pass også å at ingenting blir lagret i nærheten av elektriske paneler, varmelamper eller annet som kan utgjøre en brannfare. Også menneskelige faktorer, som å glemme komfyren på personalkjøkkenet, kan føre til brann. Installer derfor tidsur på alt elektronisk utstyr.

Både lovverk og forsikringer stiller krav til at man har riktig brannslukningsutstyr og en rømningsplan. Brannslukningsutstyr og brannvernutstyr er bare nyttig hvis de ansatte vet hvordan de skal bruke det. Gi de ansatte opplæring i reglene, og utstyr dem med de riktige verktøyene. Det er også din jobb å kontrollere lokalene regelmessig for feil på elektriske installasjoner og ødelagte elektriske ledninger.

 

Gjør det vanskeligere for tyver

Tyveri og innbrudd er ikke uvanlig i butikker. Det vanligste er butikktyveri når butikken er åpen, men det kan også planlegges innbrudd når butikken er stengt. Dessverre er det også vanlig å bruke en ansatt til å komme inn uten å utløse alarmsystemet. Oppbevar tyveriutsatte gjenstander på steder der ingen kan ta dem ubemerket. Det er også en fordel at kritiske områder, som gjerder og innganger, utstyres med alarmer og kameraovervåkning. Og ikke glem de ansatte. Lær dem hva de skal gjøre hvis de støter på en innbruddstyv.

 

Følg med på de ansattes helse

Butikkarbeid innebærer ofte mye stillesittende eller stillestående arbeid, tunge løft og tunge arbeidsbelastninger. Invester i de ansattes helse ved å spørre dem hvordan de har det, ha de riktige arbeidsøktene og gi dem riktig opplæring. Følg reglene i Arbeidsmiljøloven som blant annet regulerer arbeidstid, permisjoner og regler om arbeidsmiljø og jobb systematisk med bedriftens arbeidsmiljø.

 

Selger du farlig gods?

Hvis du selger farlig gods i butikken, er det særlig viktig at sikkerheten er i fokus. Farlig gods i forskjellige mengder innebærer ulike sikkerhetsforanstaltninger eller betingelser du må holde oversikt over. Det er ditt ansvar å sørge for at alt går riktig for seg. Det er også spesielt viktig at den øvrige sikkerheten håndteres feilfritt, og at de ansatte har opplæring både i generell sikkerhet og håndtering av varene butikken selger.

 

Vit hva du skal gjør hvis det skjer en ulykke

Noen ganger hender det utenkelige, selv om du har gjort alt du kunne for å minimere risikoen. Derfor er det svært viktig at alle vet hva de skal gjøre hvis en nødssituasjon skulle oppstå. Sørg for at alle de ansatte, også nyansatte, kjenner til rutinene som gjelder, og hvordan de skal bruke sikkerhetsutstyret.

For å hindre at en ulykke gjentar seg, er det også viktig at du, som ansvarlig, dokumenterer hva som har skjedd, og lærer av hendelsen. Alle alvorlige ulykker som involverer ansatte, skal rapporteres til Arbeidstilsynet. Det er også viktig å anmelde tyveri til politiet.

Vær også oppmerksom på at bedriftskulturen kan være avgjørende for om de ansatte rapporterer mindre ulykker og risikofaktorer de har identifisert. En god arbeidskultur som fremmer sikkerhet, vil også skape et bedre arbeidsmiljø.

 

Ta informerte beslutninger ved hjelp av fagfolk

Når du og dine ansatte føler dere trygge på jobben, jobber dere mer effektivt og produktiviteten øker. For å sikre at alle potensielle risikofaktorer i lokalene er identifisert, og at de riktige sikkerhetsløsningene er installert, kan du konsultere eksperter på området.

Med Securitas som partner trenger du ikke bekymre deg over sikkerheten på arbeidsplassen. Vi har omfattende erfaring, et bredt utvalg sikkerhetssystemer og kan tilby alt fra en ende-til-ende-sikkerhetsløsning til butikken din, til hjelp med et bestemt område.

Trenger du hjelp med risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Kontakt oss, så ringer vi deg tilbake og hjelper deg med å forbedre sikkerheten i butikken din. Den første risikovurderingen betaler du ikke for.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge