Skip to main content

Reduser sikkerhetsrisikoen for dine ansatte

Tung arbeidsbelastning, kjøkkenbranner og mange gjester i lokalene. Uhell i restauranten kan ha konsekvenser både for ansatte, kunder og bedriften. Men ikke bekymre deg. Vi hjelper deg med å identifisere vanlige risikofaktorer i restauranten, hva du kan gjøre for å redusere dem og hvordan du best kan håndtere situasjonen hvis en ulykke oppstår.

Reduser risikoen for arbeidsulykker

Det er ikke uvanlig at restaurantansatte opplever arbeidsulykker. Restaurantansatte er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for brannskader. I tillegg kan kjøkkenapparater, farlige stoffer og dårlig ergonomi også føre til skader. Som arbeidsgiver kan du redusere risikofaktorene ved å gi de ansatte opplæring, ha rutiner for å håndtere redskaper og sørge for at lokalene rengjøres regelmessig. Pass også på at de ansatte har gode sko, riktig verneutstyr og at førstehjelpsutstyr alltid er lett tilgjengelig.

 

Lag et trygt arbeidsmiljø for de ansatte

Hvordan ser arbeidsplassen ut? Kontroller lokalene regelmessig og sørg for at de ansatte vet hva som gjelder hvor. God ventilasjon er viktig, spesielt på kjøkkenet. Det er også arbeidsgivers ansvar å holde støynivået på et rimelig nivå. Sørg for at lokalene er utstyrt med riktig sikkerhetsutstyr for å øke de ansattes sikkerhet.

 

Hold oversikt over hvordan de ansatte har det

Restaurantarbeid innebærer ofte belastende arbeidsstillinger, tunge løft og et høyt arbeidstempo. Invester i de ansattes helse ved å snakke om helse og ergonomi og oppfordre til pauser. Følg reglene i Arbeidsmiljøloven som blant regulerer arbeidstid, permisjoner og regler om arbeidsmiljø. Gjennomfør systematiske kontroller av retningslinjene for arbeidsmiljøet, og jobb aktivt med bedriftskulturen for å fremme et godt arbeidsmiljø.

 

Legg til rette for alle som beveger seg i rommet

Du og de ansatte er også ansvarlige for alle gjestene som er i restauranten. Gjestene er ikke kjent med restaurantens sikkerhet og det er viktig at hver enkelt av de ansatte vet hva han/hun skal gjøre hvis det oppstår en ulykke. Pass også på at rømningsveier er tydelig merket og åpne i restaurantens åpningstider slik at ingenting står i veien for rømningsveiene eller brannslukningsutstyret. Kanskje er det også nødvendig med sikkerhetsvakter?

 

Reduser risikoen for brann

Et godt arbeidsmiljø er også brannsikkert. Utstyr restauranten med nødvendig brannvernutstyr og sørg for at alle vet hvordan utstyret skal brukes. Det er viktig å ha rutiner og at alle ansatte vet hva som gjelder, og når. Husk også ikke å lagre brennbare materialer utenfor lokalene. Lovverk og forsikringer stiller krav til at man har riktig brannvernutstyr og en rømningsplan. Det er din jobb å kontrollere lokalene regelmessig og sørge for at det ikke finnes dårlige elektriske løsninger eller ødelagte ledninger.

 

Hvis det oppstår en ulykke

Noen ganger skjer det ulykker selv om du har gjort alt du kan for å minimere risikoen. Derfor er det minst like viktig at alle vet hva de skal gjøre hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Sørg for at de ansatte, også nyansatte, vet hvilke rutiner som gjelder, og hvordan brannvernutstyret brukes.

For å sikre at ulykker ikke gjentar seg er det også viktig at du, som ansvarlig, dokumenterer hva som skjedde og lærer av hendelsen. Alle alvorlige ulykker som påvirker ansatte, skal rapporteres til Arbeidstilsynet. Det er også viktig å rapportere tyveri til politiet.

Bedriftskulturen kan være avgjørende for  om de ansatte rapporterer mindre ulykker og risikofaktorer de har identifisert. En god arbeidskultur som fremmer sikkerhet, vil også skape et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

 

Få hjelp fra en trygg sikkerhetspartner

Securitas hjelper deg med sikkerheten fra start til slutt. Vi foretar en innledende risikovurdering og kan tilbud både kurs og sikkerhetstjenester slik at du kan fokusere på virksomheten din.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge