Skip to main content

Sikre butikken med alarm, brannvern og kameraovervåkningn

Ikke bekymre deg for innbrudd eller tyveri i butikken din – sørg heller for at du har sikkerheten du trenger. Det er en rekke ting du kan gjøre selv, mens andre spørsmål trenger du kanskje eksperthjelp for å finne svar på. Her veileder vi deg gjennom de smarteste sikkerhetstipsene, skreddersydd for deg som driver butikk.

1. Samarbeid med andre lokale butikker 

Det er mange måter å forbedre sikkerheten til butikken på, særlig hvis den befinner seg i sentrum av en by. I et bymiljø leier butikker i det samme området sikkerhetstjenester fra et vekterselskap.

Butikkene får daglig besøk av vektere, og vi vil skilte butikken for å vise at du har vektere i butikken. Om kveldene og i helgende kan også vektere patruljere området for å øke sikkerheten. 


2. Øk de ansattes sikkerhet med skjulte alarmknapper

For å få de ansatte til å føle seg trygge i butikken, særlig når de jobber alene, kan du bruke en alarm som enten installeres som en skjult alarmknapp under kassadisken eller bæres av de ansatte. På den måten er hjelpen aldri lenger unna enn et knappetrykk. 

Når du har vektertjenester er vekteren alltid i nærheten og alarmen varsler vekteren dersom noe skulle skje. Det er også alarmknapper som kobler deg til operasjonssentralen vår, som igjen sender ut vektere ved behov. 

 

3. Forhindre tyveri med alarmbøyler og utgangskontroll

Alarmbøyler kan redusere risikoen for tyveri. Bøylene er installert ved inngangen til butikken mens varene er utstyrt med alarmbrikker som enkelt fjernes i kassen. Hvis signalene som sendes ut mellom bøylene, fanges opp av en mottaker, utløses alarmen.

Uniformerte vektere gjennomfører også uanmeldte kontroller ved utgangene for å sjekke at besøkende, ansatte eller leverandører som er på vei ut med varer, har en kvittering eller en passerseddel. De som gjennomfører kontrollen, har fått spesialopplæring for å utføre oppgaven med god service. Vekterne kan også hjelpe til med å kontrollere at leverte varer er i samsvar med bestillingen, og sjekke at bilene er tomme etter levering.

 

4. Bistand med å vurdere ansattes håndtering av penger

I tillegg kan inspektører fra Securitas gjennomføre testkjøp i butikken. Da besøker de butikken i sivile klær og gjennomfører et kjøp som en vanlig kunde, slik kan de vurdere de ansattes håndtering av penger. Vi gir tilbakemelding om resultatene av testene, og vil om nødvendig foreslå endringer i rutinene.  

 

5. Alarmer og kamera øker sikkerheten når butikken er tom 

Butikker kan også bli utsatt for innbrudd og hærverk om natten. Med riktig alarm blir du varslet umiddelbart hvis noe skjer, og du trenger ikke bekymre deg unødig. En godkjent alarm kan også være et krav for å få erstatning fra forsikringsleverandøren din hvis noe skulle skje.

Overvåkningskameraer er dine øyne om natten. Kameraene fungerer avskrekkende på mulige innbruddstyver, og i tilfelle en hendelse kan opptaket være et viktig bevis. Hvis du velger kameraer fra Securitas, hjelper vi deg med skilting, både innvendig og utvendig. 

 

6. Ikke gjør det enkelt for tyvene – tenk på omgivelsene  

Tilsynelatende harmløse gjenstander, som løse steiner utenfor butikkvinduet, kan gi noen en mulighet til å knuse vinduet og komme inn i bygningen. Paller eller annet overskuddsmateriale som er lagret for nærme fasaden, øker også risikoen for brannstiftelse. Ikke la det være ting utenfor som gjør innbrudd eller hærverk enklere.

7. Forhindre dyre brannulykker

Er du redd for elektriske feil, feil håndtering av brannfarlig gods eller å glemme og slå av kaffemaskinen på pauserommet? En brann i butikken kan få store konsekvenser – i verste fall kan du måtte holde stengt i en periode etterpå. Vurder derfor risikoen for brann før en ulykke oppstår; slik kan du spare penger i det lange løp.

Husk at butikkens kunder ikke kjenner til brannrutinene. Derfor er det spesielt viktig at de ansatte er kjent med rømningsplanen, og at nødutganger og slukningsutstyr ikke er blokkert. Les mer om brannsikkerhet for butikker.


8. Sikkerhetsopplæring er en fordel for både deg og ansatte

Gi de ansatte informasjon og opplæring i butikkens sikkerhetsrutiner, slik at alle vet hva de skal gjøre hvis det skjer en ulykke. Hvem har ansvar for å aktivere/deaktivere alarmen ved åpning og stenging av butikken? Vet alle hvor alarmen er, og når den skal brukes? 

Securitas tilbyr skreddersydde opplæringsprogram for butikkansatte, der vi gir opplæring i alt fra ran, trusler og tyverier til brannsikkerhet. Målet er at de ansatte skal føle seg trygge og oppleve støtte uavhengig av situasjonen.  

 

9. Ikke glem IT-sikkerheten

Sist, men ikke minst, ikke glem den digitale delen av sikkerhetsarbeidet. Mindre butikker kan også bli utsatt for målrettede cyberangrep, og det er nok at noen klikker på feil kobling i en e-post for at det skal skje. Du kan også indirekte bli påvirket av de større systemene du bruker. Ofte blir betalingssystemet, butikkens hjerte, påvirket. Tydelige retningslinjer for IT-sikkerhet som hjelper de ansatte med å ta riktige beslutninger i det digitale miljøet, kan være til stor hjelp. Lær mer om cybersikkerhet for bedriften din.

 

Få hjelp fra en sikkerhetspartner

Securitas kan hjelpe deg med en helhetlig tilnærming til sikkerhet. Oppgi telefonnummeret ditt, så tar vi kontakt med deg for å booke en innledende risikovurdering som du vil få konstadsfritt. 

 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge