Skip to main content

Sjekkliste: Dette skal til for å sikre treningssenteret

Maskinene, vektene og verktøyene for å få inn en god treningsøkt er på plass – men hva med sikkerhetsutstyret? Med denne sjekklisten får du oversikt over sikkerheten i lokalene dine og hva du kan gjøre for å også ivareta medlemmenes sikkerhet.

1. Bruk smarte systemer for adgangskontroll og nøkkelkort

Mange treningssentre benytter seg allerede av adgangskontrollsystemer og nøkkelkort – og det har mange fordeler. Medlemmene kan enten registrere medlemskortene før de kommer inn i lokalene eller i resepsjonen. Dette garanterer at bare autoriserte medlemmer får adgang, og gir deg en logg over hvem som har vært innom, og når. Dette kan være svært nyttig hvis det for eksempel skjer en ulykke, og du trenger å vite hvem som var på treningsstudioet i det aktuelle tidsrommet. I tillegg kan du trykke firmalogoen på adgangskortet, som et lite bidrag til profileringsarbeidet – ettersom medlemmene har med seg kortet hele tiden.

 

2. Sikre lokalene når det ikke er noen der

Stenger treningssenteret sent på kvelden eller om natten? Hvordan sørger du for at ingen kommer inn i lokalene når det ikke er noen ansatte der? Med tilkoblede alarmtjenester kan du sove trygt om natten. Via appen vår kan du holde oversikt over alarmen, sjekket at den er tilkoblet og fungerer som den skal. Hvis noe skulle skje, varsles alarmsentralen vår, som kan iverksette tiltak raskt.

 

3. Sørg for frie nødutganger

På treningsstudioet trener folk på ulike måter og de flytter gjerne rundt på utstyr for å frigjøre plass. Da er det viktig at du hele tiden ser over områdene for å sjekke at alt er der det skal være. Ikke bare fra et serviceperspektiv – der medlemmene enkelt kan finne det de ser etter – men også fra et sikkerhetsperspektiv, med frie rømningsveier, nødutganger og brannslukkingsutstyr som ikke blokkeres.

 

4. Gå over lokalene

Hvordan holder du oversikt over brannvernet og de daglige kontrollene? Har du egne skjemaer du bruker til å dokumentere det du observerer og bør justere? Hvis du samarbeider med Securitas, kommer vi til treningsstudioet ditt og gjennomfører en risikokartlegging sammen med deg. Vi dokumenterer alle potensielle risikoer og hva som bør utbedres. Vi kan også bistå med å lage liste over hvilke ting du bør sjekke når du tar egenkontroll. Du kan enkelt dokumentere inspeksjonene med sjekklisten i en egen app. Du trenger ikke bekymre deg for at dokumentasjonen skal bli ødelagt eller bli borte, siden den er trygt lagret i skyen.

 

5. Kontroller brannslukningsapparatene

Slukkeutstyr skal være tilgjengelige innen 25 meter, og innholdet skal være tilpasset lokalene og typen brann som kan oppstå. Det er viktig å huske på at brannslukningsapparatene skal inspiseres én gang i året for å sikre at de har nok komprimert luft, og at innholdet fortsatt kan brukes. Kan det være at du ikke vet når de sist ble vedlikeholdt? Det skal være en liten klistrelapp på siden av hvert apparat som indikerer når de sist ble sjekket.

 

6. Kartlegg brannalarmer og utstyr

Hvis det begynner å brenne er det viktig at alle i lokalene blir varslet. Har du røykvarslere som dekker alle områdene? Vet du om brann- og evakueringsalarmene fungerer? Hvor mange ganger i året tester du det? Dette bør gjøres månedlig eller hvert kvartal for å sikre at alt fungerer som det skal.

 

7. Tydelige rutiner for de ansatte

Ved brann er det viktig at personalet vet hva de skal gjøre. Har de ansatte den nødvendige kunnskapen og opplæringen? Vet de hvordan de skal bruke slukkeutstyr, som brannslukningsapparater, og er de kompetente til å veilede medlemmene ut i friluft om det brenner? Det er viktig at de ansatte har den nødvendige kunnskapen, det er tydelig ansvarfordeling og at dere har en opplæringsplan som viser hvem som er opplært i hva.

 

8. Klare krav til utleier

Mange bedrifter og organisasjoner er flinke til å jobbe proaktivt når det gjelder opplæring og teknisk brannbeskyttelse, men en ting som ofte mangler er en avgrensningsliste. Hvis du leier lokaler, er det viktig at du har tydelig dokumentasjon overfor utleier med oversikt over hvem som er ansvarlig for hva når det gjelder brannvern, innkjøp av materialer og reparasjonskostnader. Dette er for å unngå tvist dersom det blir brann, og det er uklart hvem som er ansvarlige.

 

9. Invester langsiktig

Sikkerhetsarbeid kan virke dyrt og tungvint, men husk at prisen kan bli høy hvis det skjer en ulykke. Beskytt deg selv og medlemmene dine ved å ta vare på denne listen og gjennomgå den regelmessig. Behovene og kravene til sikkerhet endres over tid, og det betyr at sikkerhetsarbeidet ikke har en begynnelse eller en slutt – det er noe som pågår hele tiden.

 

Samarbeid med en trygg sikkerhetspartner 

Securitas hjelper deg med sikkerheten – fra start til slutt. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har både ekspertisen og sikkerhetsutstyret du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i tråd med dine behov. Dermed kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din. 

Vi kan ta ansvar for hele prosjektet, fra installasjon, service og operatørtjenester – eller bare deler av kjeden. Alt avhenger av hvilke behov du har. Hvis du velger å samarbeide med Securitas om alle aspekter av prosjektet, får du én kontaktperson og én motpart å forholde deg til hele veien, slik at du unngår detaljert planlegging med flere ulike leverandører.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge