Skip to main content

Er skolen så trygg som den kan være?

Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne når skolebygg og skoleområdet skal sikres. Med riktig sikkerhetsorganisering og -investeringer trenger du ikke å bekymre deg for tyveri av teknologi eller skader på bygningene. Følg denne sjekklisten for å få innsikt i hva som skal til for å sikre skolens områder.

1. Sørg for at alle dører og vinduer har riktige låser

Hvis skolebygget er gammelt, er det en viss sannsynlighet for at noen av vinduene og dørene ikke har gode nok låser. Gå gjennom lokalene og kontroller om de er utstyrt med låser i tråd med dagens utfordringer og regelverk.

 

2. Unngå unødvendige inspeksjoner med systemer for adgangskontroll

Vi husker vel alle vaktmesteren gikk rundt på skolen med et digert, klirrende nøkkelknippe til alle skolens kriker og kroker. Hvis du bruker et smart system for adgangskontroll, kan du bytte ut de vanlige nøklene med adgangskort og automatiske låser. Og hvis du i tillegg kobler det opp mot alarmsystemet, kan du aktivere og deaktivere alarmen hver morgen og kveld, uten å måtte vandre rundt i bygget og åpne én og én dør.

 

3. Hjelp til åpning og stenging

Er du bekymret for at noen kan gjemme seg i lokalene når du stenger for dagen, eller føler personalet seg utrygge når de låser opp om morgenen? Med tjenester fra Securitas kan dere få vektere på stedet til å ivareta sikkerheten mens de ansatte fokuserer på det de skal gjøre.

 

4. Ha en tilkoblet innbruddsalarm

Hvordan fungerer en innbruddsalarm, og bruker du en i dag? I dag finnes det masse teknologi i skolene i form av f.eks. datamaskiner og nettbrett, som kan være attraktivt for tyvene. Med en tilkoblet innbruddsalarm varsles alarmsentralen vår når alarmen utløses. Hvis du også har installert tilkoblede overvåkningskameraer, kan kameraoperatørene våre få overblikk over lokalene og få en idé om hvilke deler av bygget vekteren skal rykke ut til. Tydelig skilting om at området er kameraovervåket og sikret med alarmer, vil også ha en avskrekkende effekt for dem som planlegger å bryte seg inn på skolen.

 

5. Gjennomgå avfallshåndteringen

Hvordan håndterer skolen avfall i dag? I tillegg til det hygienemessige, er det et faktum at mange branner starter i søppelkasser eller områder der avfall lagres. Sørg for at søppelkasser tømmes systematisk og at containere for papp, papir og annet avfall er plassert minst fem meter unna fasaden på bygget.

 

6. Bruk smarte tidsbrytere for det elektriske utstyret

Har skolen datarom eller andre områder der det oppbevares mye elektronikk? Er det nødvendig at dette er oppe og går også når skolen er stengt? Ved hjelp av smarte tidsbrytere kan du eliminere risikoen for gnister fra elektronisk utstyr når det ikke er i bruk. Det samme gjelder for pauserom og personalrom med kaffetraktere og annet elektrisk utstyr som ikke trenger å være tilkoblet strømnettet når det ikke er noen der.

 

7. Tydelig ledelse ved brann

Ved brann er det ditt ansvar å få både elever og personale trygt ut av bygget. Ved å gi opplæring til evakueringsledere får du utpekte personer blant personalet som skal ta ekstra ansvar og sørge for at alle kommer ut til samlingsstedet, eller at folk blir ledet til nærmeste branncellegrense. Hver enkelt lærer skal være i stand til å ta ansvar for å få elevene ut av bygningen på en så trygg og sikker måte som mulig.

 

8. Regelmessige brannøvelser er viktig

Ettersom nye elever starter på skolen hvert år, er det viktig å ha regelmessige brannøvelser. Dette gjør at alle vet hva som forventes av dem hvis det oppstår brann, og hva man skal gjøre. Den dagen det eventuelt oppstår brann, vil det å ha øvd på dette gjentatte ganger gjøre både personalet og elevene tryggere, og redusere risikoen for panikk. Personalet bør også øve på hvordan brannslukkingsutstyret skal brukes. Et brannslukningsapparat er ikke til hjelp hvis ikke personalet vet hvordan det skal brukes.

Securitas hjelper deg gjerne med riktig opplæring innen brannvern, opplæring av evakueringsledere eller praktisk og teoretisk opplæring i bruk av brannslukkingsutstyr.

 

9. Invester langsiktig

Sikkerhetsarbeid kan virke dyrt og komplisert, men husk at prisen kan bli høy hvis det skjer en ulykke. Sørg derfor for at både du, personalet og elevene er sikret mot eksterne trusler. Ta vare på denne listen, og se gjennom den fra tid til annen. Behovene og kravene til sikkerhet endres over tid, og det betyr at sikkerhetsarbeidet ikke har en begynnelse eller en slutt – det er noe som pågår hele tiden.

 

Samarbeid med en trygg sikkerhetspartner 

Securitas hjelper deg med sikkerheten – fra A til Å. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har både ekspertisen og sikkerhetsutstyret du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i tråd med dine behov. Dermed kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din. 

Vi kan ta ansvar for hele prosjektet, fra installasjon, service og operatørtjenester – eller bare deler av kjeden. Alt avhenger av hvilke behov du har. Hvis du velger å samarbeide med Securitas om alle aspekter av prosjektet, får du én kontaktperson og én motpart å forholde deg til hele veien, slik at du unngår detaljert planlegging med flere ulike leverandører.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge