Skip to main content

Åtte fordeler med videoovervåkning av lagerbygninger

Det å ikke vite hva som skjer i lagerbygningen eller på lagerrommet når ingen er der, kan gjøre deg bekymret. Overvåkningskameraer gir deg oversikt over lokalene – slik at du kan handle raskt hvis noe skjer. De gir også mange andre fordeler som kriminalitetsforebygging, avdekking av kriminalitet og sikring av ansatte og lokaler.

Videoovervåkning er mye brukt for å opprettholde sikkerheten i og rundt lagerfasiliteter. 

Fordelene medfører styrking av øvrige sikkerhetstiltak og forebygging av kriminalitet. Tiltakene medfører også mindre stress for deg som bedriftseier, slik at du kan slutte å bekymre deg over hva som kan skje når du ikke er til stede. Nedenfor oppsummerer vi de viktigste fordelene med videoovervåkning og gir råd om de beste måtene du kan sikre bedriften på 24/7.

 

Åtte fordeler med videoovervåkning av lagerbygninger

 

1. Riktig respons når alarmen går 

Det er ikke alltid nødvendig å tilkalle nødetatene når en alarm går. Ved hjelp av videoopptak kan Securitas operasjonssentral raskt finne ut hva som utløste alarmen, og reagere hensiktsmessig. Slik kan vi sjekke hva som skjer og gripe inn for å stoppe hendelser, noe som reduserer faren for mer alvorlig skade på mennesker, varer og lokaler. I tilfelle falsk alarm kan opptak fra kameraovervåking hjelpe deg med å komme til riktig konklusjon og utelukke kriminell aktivitet. 

2. Kameraovervåkning virker avskrekkende på innbrudd og hærverk 

De fleste kriminelle handlinger er planlagt på forhånd, og gjerningspersoner rekognoserer i nabolaget for å finne ut hvilke bedrifter som ikke er sikret. Ved å installere videoovervåking i og rundt lagerbygningen din, får du en preventiv effekt. Dette reduserer risikoen for hærverk og innbrudd i lokalene dine. Du må også passe på å montere skilt som varsler om kameraovervåkning. Dette er viktig for å overholde personvernregler, og de virker også avskrekkende på de med uærlige hensikter.Securitas har skiltene du trenger, og kan bistå deg med å plassere dem godt synlig.

3. Opptak fra videoovervåkning kan brukes som bevis i politietterforskningen og for forsikringsselskaper 

Hvis en kriminell handling eller ulykke skjer i forretningslokalene dine, vil både politiet og forsikringsleverandøren gjennomføre en etterforskning. Videoopptakene er viktige bevis i denne etterforskningen og gjør arbeidet lettere. Kameraovervåkning fungerer også som et proaktivt og forebyggende tiltak. Kameraovervåkning muliggjør rask respons fra vektere, ved å gi en helhetlig visning av lokalene sammen med tydelig dokumentasjon – og har derfor en avskrekkende virkning på personer med dårlige intensjoner.

Opptak fra kameraovervåkning er en av de vanligste formene for bevis ved antatt kriminalitet mot bedrifter. Jo raskere forsikringsselskapet kan fullføre etterforskningen, jo raskere får du erstatning for tapte eiendeler.

4. Lagerarbeidere vil kunne se besøkende som ringer på dørklokken. 

Noen ganger kan uventet besøk ringe på dørklokken. Med kameraovervåkning utenfor inngangen og en skjerm inne, kan personalet se hvem som står foran døren før vedkommende slippes inn. Dette er veldig betryggende for ansatte som jobber sent, eller der lokalene ligger på et avsidesliggende sted.
 

5. Videoovervåkning beskytter mot hærverk på bygningene

Studier antyder at videoovervåking beskytter mot hærverk og skade på lokaler og eiendommer. Akkurat som for innbrudd fungerer overvåkning avskrekkende og får potensielle gjerningspersoner til å gå videre til andre, usikrede lokaler. 

6. Videoovervåkning er en kostnadseffektiv beskyttelse 

Som nevnt tidligere hjelper sikkerhetskameraer deg med å avgjøre hvorfor en alarm gikk. Derfor forhindrer de ofte helt eller delvis skade på eiendom eller at ansatte utsettes for tvang. På den måten vil bedriften også unngå uforutsette og unødvendige utgifter, samtidig som sikkerhetskameraene holder ørneblikk over hele bedriften 24/7.

7. Gi de ansatte en trygg arbeidsplass 

Hvis det skjer en ulykke på arbeidsplassen, kan den underliggende årsaken fastsettes ved hjelp av opptak fra kameraovervåkning. Etterforskningen vil være mer nøyaktig, og du kan forhindre at hendelsen gjentar seg. Videoovervåking utenfor bygningen øker også sikkerheten når den siste kollegaen i lokalene låser og setter på alarmen. Når lokalene er tomme, kan operatører på en vaktsentral overvåke stedet ved hjelp av kameraer, klare til å varsle hvis noe uregelmessig skjer.

8. Videoovervåking identifiserer aktivitet utenfor lokalene dine 

Dårlig vær og dyr kan forårsake støy og uro utenfor lokalene dine. 

Med videoanalyse får du analysekapasitet til å identifisere bevegelsesmønstre og atferd for raskt å kunne kontrollere om hendelsen er noe kriminelt eller ikke. Securitas videoanalysefunksjon kan også konfigureres slik at opptaket starter noen sekunder før bevegelsen oppdages.

GDPR og personvern – et viktig spørsmål innen videoovervåking 

I henhold til EUs personvernforordning (GDPR) er det opp til bedriften å balansere sine formålet med videoovervåkning med respekt for personvernet. Den økte sikkerheten på arbeidsplassen som kameraovervåkning gir er imidlertid en stor fordel for mange ansatte. Utenfor lokalene der allmennheten har tilgang og kan bli fanget opp av kameraene, gjelder andre regler, og det kan hende du trenger en tillatelse til å installere videoovervåkning. Securitas kan hjelpe deg med å søke om nødvendig tillatelse for ekstern videoovervåkning.

En sikkerhetspartner du kan stole på

Securitas er en pålitelig partner med omfattende ekspertise i hvordan du best beskytter virksomheten din, med eller uten videoovervåkning. Vi har også en dokumentert merittliste når det gjelder å hjelpe små bedrifter og grossister med skreddersydde sikkerhetsløsninger. Derfor kan vi levere den best mulige beskyttelsen basert på behovene til din bedrift. 

Ønsker du å lære mer om videoovervåkning og andre sikkerhetsløsninger? Ta kontakt. Gi oss kontaktinformasjonen din, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge